fbpx
Ordrup Gymnasium
Ordrup Gymnasium

Kvalitetssikring

1. Strategi for kvalitetssikring på Ordrup Gymnasium

I arbejdet med kvalitetssikring på Ordrup Gymnasium skelner vi mellem begreberne kvalitetssikring, kvalitetssystem og kvalitetsudvikling. Kvalitetssikring er det overordnede mål med kvalitetsarbejdet. Kvalitetssystemet er den organisering, de mål, den systematik og den proces, hvormed vi ønsker at sikre den fortsatte kvalitet på uddannelsesinstitutionen. Kvalitetsudvikling handler både om at arbejde med konkrete områder, som kan forbedres, og om at udvikle områder af kvalitetssystemet.

Målet med kvalitetssystemet på Ordrup Gymnasium er at sikre et meningsfuldt og systematisk arbejde med kvalitetssikring og kvalitetsudvikling, som er bredt funderet, og som bygger på aktiv deltagelse af alle medarbejdere. Hensigten med dette arbejde er at skabe et fælles udgangspunkt m.h.t. praksis og procedurer for aktiviteterne på skolen for derved bedre at kunne evaluere og efterfølgende reflektere og justere disse. Hermed sikres et godt udgangspunkt for, at organisationen hele tiden kan udvikle sig og tilpasse sig en verden i hastig forandring.

Vi anser samarbejde som et centralt bindeled i arbejdet med kvalitetssikring på skolen og som det vigtigste element i forhold til at realisere de dimensioner og mål, som skitseres i arbejdet nedenfor. Her tænkes på samarbejde lærerne imellem, mellem ledelsen og lærerne og mellem lærerne og eleverne.

Det samlede arbejde med kvalitetssikring er inspireret af fem centrale dimensioner, som alle, enten eksplicit eller implicit, er gennemgående i K og E-planen. Disse er:

 • At udvikle og arbejde med fælles mål og forventninger
 • At sikre processer, som understøtter kvalitet i undervisningen
 • At sikre en stadig udvikling af skolens medarbejdere
 • At sikre og understøtte et trygt lærings- og arbejdsmiljø
 • At sikre en strategisk brug af skolens ressourcer

 

2. Kvalitetsudviklings- og evalueringsplan

Det løbende arbejde med kvalitetssikring er nedskrevet i skolen kvalitetsudviklings- og evalueringsplan (K og E-planen). Denne giver en oversigt over de mål og processer, som er den konkrete udmøntning af skolens kvalitetsstrategi. K og E-planen er et værktøj til at fremhæve, hvad der skaber kvalitet i arbejdet på skolen, og hvordan vi kan holde fokus på resultaterne med et sigte på formativ evaluering.

K og E-planen er bygget op over tre bærende elementer for selve skoledriften, nemlig organisering, proces og ressourcer. Det centrale i kvalitetsarbejdet er selve undervisningen, hvorfor det optræder som det første gennemgående punkt efter ”særlige nøgleområder”.

2.1 Opbygning og indhold

Helt konkret er K og E-planen bygget op over en række områder, hvor første punkt er særlige nøgleområder. Begrebet dækker over særlige temaer eller indsatsområder, som i det pågældende skoleår er vigtige for skolens videre udvikling, og som derfor er udvalgt til nærmere evaluering. Til hvert af nøgleområderne knytter der sig konkrete målformuleringer. Herefter følger områderne undervisningen, elevkompetencer, overgang til gymnasium, udslusning, organisering af team, faggrupper og PU og undervisningsmiljø for både elever og lærere.

Til hvert område er der en beskrivelse af:

 • hvorfor det pågældende område er med
 • hvad der skal evalueres
 • hvordan det skal evalueres
 • hvem der er ansvarlig for at gøre det
 • hvornår evalueringen skal udføres
 • hvem der samler op på resultaterne, samt hvordan evalueringen udmøntes i evt. tiltag

Punktet ” ”hvorfor” er centralt, idet der heri udtrykkes, hvad hensigten med de pågældende punkter i planen er – inden for hvilke dimensioner punktet sikrer kvalitet – og er derfor styrende for, hvordan der skal evalueres og samles op på resultaterne.

2.2 Procedure

I det løbende arbejde med kvalitetssikring, som det beskrives i K og E-planen, arbejdes der med en række områder af skolens liv, som er baseret på selvevaluering og altså på en decentral model, der gentages i de enkelte skoleår, og hvor der samles op og diskuteres justeringer i de forskellige arbejdsgrupper, udvalg m.v. Metoderne strækker sig lige fra den enkelte lærers mundtlige efterbehandling af et konkret undervisningsforløb til større selvevalueringer, hvor team, faggrupper eller hele skolen inddrages.

Ved slutningen af hvert skoleår udarbejder ledelsen en skriftlig sammenfatning af de særlige nøgleområder samt evt. andre relevante områder i en opfølgningsplan. Denne danner herefter afsæt for formulering af nye nøgleområder med mål for næste skoleår. Hvor det er relevant, udarbejdes der er egentlig handleplan i forlængelse af målene.

I begyndelsen af skoleåret fremlægger ledelsen et forslag til en plan for det kommende skoleårs kvalitetsarbejde til høring i relevante udvalg og til beslutning i bestyrelsen. Planen fremlægges desuden til et skolemøde.

Den formative proces er altså et bærende element i arbejdet med kvalitetssikring og evaluering på Ordrup Gymnasium – vi evaluerer for at udvikle.

Skoleårets indsatsområder fremgår af den konkrete Kvalitetsudviklings- og evalueringsplan.

 

Ny kvalitetssikring & evalueringsplan:

Kvalitetssikring og evalueringsplan 2023

Selvevaluering og opfølgningsplan 2023

Arkiv:

Kvalitets- og evalueringsplan 2022-23

Kvalitets- og evalueringsplan 2019-20

Kvalitets- og evalueringsplan 2018-19 – afrapportering

Kvalitets- og evalueringsplan 2018-19

Kvalitets- og evalueringsplan 2017-18 – afrapportering

Kvalitets- og evalueringsplan 2017-18

Kvalitets- og evalueringsplan 2016-17 afrapportering

 

Osta Cialis netistä Köpa viagra på nätet Sverige Kjøpe Viagra på nett i Norge Køb Viagra på nettet i DanmarkKöpa Cialis på nätet Köpa viagra på nätet Sverige Köpa Cialis Sverige