Kvalitetssikring

Målet med OG’s kvalitetssystem er at udvikle et meningsfuldt og systematisk arbejde med kvalitetsudvikling og evaluering på skolen, som er bredt funderet, og som bygger på aktiv deltagelse af alle medarbejdere.

Hensigten med dette arbejde er at skabe et fælles udgangspunkt vedr. praksis og procedurer for aktiviteterne på skolen for derved bedre at kunne evaluere og efterfølgende reflektere og justere disse. Hermed sikres et godt udgangspunkt for at organisationen hele tiden kan udvikle sig og tilpasse sig en verden i hastig forandring.

De konkrete indsatsområder fremgår af den konkrete Kvalitets- og evalueringsplan for det pågældende skoleår.