Rejser i gymnasietiden

På OG synes vi, at det er rigtig vigtigt, at de unge oplever og interagerer med verden udenfor! Det kan være i mødet med andre unge i Gellerup ved Århus, det kan være i samtalen med EU-politikere i Bruxelles eller med vinproducenter i Italien, eller det kan være på skolebesøg i USA. Ethvert kulturmøde, hvad end det er i Danmark eller i udlandet, er således medvirkende til, at vi udvikler os og dannes som verdensborgere.

I løbet af de tre år på gymnasiet kommer hver klasse på tre rejser: en lille tur i Danmark i 1.g, en studierejse til udlandet i 2.g og en kortere studietur til ind- eller udland i 3.g.

Vigtigt: fra skoleåret 2020-21 indfases et nyt rejsekoncept på skolen. Med dette ønsker vi bl.a. at styrke elevernes bevidsthed omkring bæredygtighed og især flyrejsers klimaaftryk. Dette betyder, at de fleste udenlandsrejser går til destinationer i Europa. Hvis der rejses oversøisk i 2.g, skal der rejses i Danmark i 3.g.

Det samlede budget for elever, som er startet i gymnasiet inden august 2020, er for alle tre rejser: op til 13.000 kr. – afhængig af destination og studieretningens faglige profil. Morgenmad er som regel inkluderet i prisen, mens eleverne selv skal sørge for frokost og aftensmad.

Det samlede budget for elever, som er startet i gymnasiet i august 2020 eller senere, er for alle tre rejser: op til 11.500 kr. (hvis der rejses oversøisk i 2.g) eller 9.500 kr. (hvis der rejses i Europa i 2.g). Morgenmad er som regel inkluderet i prisen, mens eleverne selv skal sørge for frokost og aftensmad.

Rejsen i 1.g: en faglig og social tur i Danmark
I rejsens pris indgår tog-/busrejse til destinationen, ophold inkl. morgenmad og aktiviteter. Evt. bestilles der fuld forplejning på vandrehjemmet.

Rejsen i 2.g: en studierejse til udlandet med stærk faglighed og kulturmøde
I rejsens pris indgår (fly-)rejse til destinationen, ophold (som regel inkl. morgenmad) og entréer/aktiviteter.

Rejsen i 3.g: en kortere studietur til ind- eller udland med stærk faglighed
I rejsens pris indgår tog-/busrejse til destinationen, ophold (som regel inkl. morgenmad) og entréer/aktiviteter.

Opsparing
Hvis familien/eleven løbende sparer op til studierejserne, vil opsparingen være på ca. 700 kr. pr. mdr. (start januar i 1.g – slut maj i 2.g, hvor 3.g-rejsen skal betales). Studieturen i 1.g koster ca. 750 kr.

Indbetaling til den enkelte rejse
Inden hver rejse vil de ansvarlige lærere udsende mere specifik information om destination, pris og program, og det er her vigtigt at bemærke, hvilket kontonummer der skal indbetales til; det kan nemlig variere fra rejse til rejse.

Generelle rejseregler

1. Generelt er almindelige regler for god opførsel selvfølgelig gældende på rejsen, og eleverne skal (jf. OG’s Studie- og Ordensregler) være gode ambassadører for skolen.
2. Lærernes mundtlige og skriftlige anvisninger skal til enhver tid følges.
3. Eleverne skal til enhver tid udvise respekt for den kultur og de normer for god opførsel, de møder på destinationen.
4. Eleverne skal møde friske og udhvilede til dagens program, som de har pligt til at deltage i.
5. Der må ikke indtages alkohol, før dagens program er slut, og generelt skal der holdes måde med alkohol. På 1.g-rejsen og på nogle destinationer i 2. og 3.g er det helt forbudt at indtage alkohol.
6. Hotellets ordensregler og lukketider skal overholdes, og støj på hotellet tolereres ikke.
7. Fest på værelserne er strengt forbudt. Det er derfor ikke tilladt at medbringe højttalere til musikafspillere.
8. Eleverne skal passe godt på sig selv og hinanden. Ingen må gå i byen alene.
9. Eleverne skal være hjemme på hotel eller hostel senest kl. 24.00. Hvis lærerne anviser et tidligere tidspunkt, skal dette overholdes.
10. Det påhviler hjemmet før afrejsen at informere OG, såfremt der er særlige omstændigheder omkring eleven, som det er vigtigt, at lærerne har kendskab til. Det kan eksempelvis dreje sig om sygdom og brug af medicin.
11. Det påhviler hjemmet selv at tage ansvar for en rejseforsikring samt evt. afbestillingsforsikring.
12. På en OG-studietur bor og rejser vi sammen, dvs. at ingen egenhændigt skifter hotel eller booker anden transport til og fra destinationen.
13. Det påhviler hjemmet/eleven i god tid inden afrejse at tjekke, at elevens pas lever op til de krav, som destinationen kræver, fx visum, gyldighed mm.

Overtrædelse af disse regler kan, efter lærerens skøn, medføre hjemsendelse for egen regning og risiko. Desuden vil overtrædelse af reglerne medføre, at rektor efter hjemkomsten iværksætter passende sanktioner i henhold til OG’s Studie- og Ordensregler.

Inden afrejse udleverer rejselærerne disse regler til eleverne, hvorefter papiret returneres underskrevet af hjemmet.

Rejser til udlandet for unge under 18 år

En række lande kræver et forældresamtykke, hvis unge under 18 år rejser med en anden ledsagende voksen end den unges forældre eller værge. Her kan du læse Udenrigsministeriets beskrivelse af dette. Kravene varierer fra land til land, så forældrene bør undersøge den pågældende destination mere specifikt, for i værste fald kan den unge uden rigtig dokumentation nægtes indrejse.

På OG har vi udarbejdet en skabelon til “parental consent”, som fx skal anvendes, hvis unge under 18 år rejser til USA, Storbritannien, Irland, Belgien o.a. Nogle lande kræver desuden en kopi af forældrenes pas som bilag, så generelt gælder det, at forældrene bør tjekke rejsemålets regler i god tid inden afrejse.

Vedr. betaling

På OG betaler eleverne for eget print, entréer og billetter ved ekskursioner og lignende. Disse udgifter holder sig inden for lovgivningens rammer, som du kan læse her.

Udgifterne til studierejserne i gymnasietiden finansierer eleven/ elevens forældre selv. Kun i ganske få tilfælde yder skolen støtte til disse udgifter. Skolen har meget begrænsede midler til rådighed til dette formål. Elever og forældre, som står i en usædvanligt vanskelig økonomisk situation, kan søge om støtte ved at sende en ansøgning til skolens rektor, hvori der indgår en beskrivelse af familiens beskæftigelsesmæssige og økonomiske situation. I ansøgningen vedlægges begge forældres seneste årsopgørelse.

Play