Rejser i gymnasietiden

På OG synes vi, at det er rigtig vigtigt, at de unge oplever og interagerer med verden udenfor! Det kan være i mødet med andre unge i Gellerup ved Århus, det kan være i samtalen med EU-politikere i Bruxelles eller med vinproducenter i Italien, eller det kan være på skolebesøg i Kina eller i USA. Ethvert kulturmøde, hvad end det er i Danmark eller i udlandet, er således medvirkende til, at vi udvikler os og uddannes som verdensborgere.

I løbet af de tre år på gymnasiet kommer hver klasse på tre rejser: en lille tur i Danmark i 1.g, en studierejse til udlandet i 2.g og en kortere studietur til udlandet i 3.g.

Det samlede budget for alle tre rejser er sat til ca. 9000 kr., dog med forbehold for mindre afvigelser. Se også info om særlige destinationer herunder. Morgenmad er som regel inkluderet i prisen, mens elevernes selv skal sørge for frokost og aftensmad.

Rejsen i 1.g: en faglig og social tur i Danmark

Budget pr. elev: ca. 750 kr. betales til rejse, ophold og aktiviteter
Evt. bestilles der fuld forplejning på vandrehjemmet: hertil opkræves yderligere ca. 300 kr.

Rejsen i 2.g: en studierejse til udlandet med stærk faglighed og kulturmøde
Budget pr. elev: ca. 5000 kr. betales til rejse, ophold og entréer

Bemærk dog, at følgende studieretninger har et dyrere rejsemål i 2.g:
Samfund og Erhverv rejser til Kina eller et andet land i Asien: ca. 9500 kr. (ekskl. vaccine og visum)
Musik og Kultur og Musik og Matematik rejser til New York: ca. 8500 kr.
• Hvis Miljø og Sundhed rejser til La Santa: ca. 8000 kr. (inkl. halvpension)
• Hvis Globale Studier rejser til Philadelphia: ca. 8500 kr.
• Hertil kommer International Kultur og Sprog og Kultur, som indeholder et sprogskoleophold: prisen på disse rejser ligger lige nu indenfor de 5000 kr., men der kan ske ændringer i sprogskolernes pris.

Rejsen i 3.g: en kortere studietur til udlandet med stærk faglighed

Budget pr. elev: ca. 3000 kr. betales til rejse, ophold og entréer
Bemærk dog, at det faglige program kan bevirke, at rejseudgiften bliver lidt højere.

Generelle rejseregler

1. Generelt er almindelige regler for god opførsel selvfølgelig gældende på rejsen, og eleverne skal (jfr. OG’s Studie- og Ordensregler) være gode ambassadører for skolen.
2. Eleverne skal til enhver tid udvise respekt for den kultur og de normer for god opførsel, de møder på destinationen.
3. Eleverne skal møde friske og udhvilede til dagens program, som de har pligt til at deltage i.
4. Der må ikke indtages alkohol, før dagens program er slut, og generelt skal der holdes måde med alkohol. På 1.g-rejsen og på nogle destinationer i 2. og 3.g er det helt forbudt at indtage alkohol.
5. Hotellets ordensregler og lukketider skal overholdes, og støj på hotellet tolereres ikke.
6. Fest på værelserne er strengt forbudt. Det er derfor ikke tilladt at medbringe højttalere til musikafspillere.
7. Eleverne skal passe godt på sig selv og hinanden. Ingen må gå i byen alene.
8. Eleverne skal være hjemme på hotel eller hostel senest kl. 24.00. Hvis lærerne anviser et tidligere tidspunkt, skal dette overholdes.
9. Lærerens mundtlige og skriftlige anvisninger skal til enhver tid følges.
10. Det påhviler hjemmet før afrejsen at informere OG, såfremt der er særlige omstændigheder omkring eleven, som det er vigtigt, at lærerne har kendskab til. Det kan eksempelvis dreje sig om sygdom og brug af medicin.
11. Det påhviler hjemmet selv at tage ansvar for en rejseforsikring samt evt. afbestillingsforsikring.

Inden afrejse udleverer rejselærerne disse regler til eleverne, hvorefter papiret returneres underskrevet af hjemmet.

Vedr. betaling

På OG betaler eleverne for eget print, entréer og billetter ved ekskursioner og lignende. Disse udgifter holder sig inden for lovgivningens rammer, som du kan læse her.

Udgifterne til studierejserne i gymnasietiden finansierer eleven/elevens forældre selv. Kun i ganske få tilfælde yder skolen støtte til disse udgifter. Skolen har meget begrænsede midler til rådighed til dette formål. Elever og forældre, som står i en usædvanlig vanskelig økonomisk situation, kan søge om støtte ved at sende en ansøgning til rektor Søren Helstrup, hvori der indgår en beskrivelse af familiens beskæftigelsesmæssige og økonomiske situation. I ansøgningen vedlægges begge forældres seneste årsopgørelse.