musik A – engelsk A

Se alle fag

Musik og Kultur

Denne studieretning er for dig, der er vild med at synge, spille og optræde. Du synes, det er sjovt at kommunikere på engelsk, og du vil gerne vide mere om sprog, litteratur, kultur og samfundsforhold i Storbritannien, USA og resten af den engelsksprogede verden.

I studieretningen Musik og Kultur er samspil og sammenspil indenfor fagene centralt. Vi sætter bl.a. fokus på USA såvel kunstnerisk som samfundsmæssigt, fx via soulmusikken og borgerrettighedsbevægelsen samt nutidens hip hop. Vi arbejder således med, hvordan musikken bruges som talerør i forskellige historiske perioder.

Studieretningen Musik og Kultur ruster dig til at kunne begå dig i en digital og globaliseret verden, hvor kommunikation – især på engelsk – står centralt. I engelskundervisningen kommer du dog også til at arbejde med litterære tekster fra Shakespeare til i dag. Der er fokus på sprog, debat, retoriske virkemidler, argumentation, historie, kultur og kultursammenstød samt samfundsforhold i primært USA og Storbritannien.

I musik arbejder du med sammenspil, sang og performance – både rytmisk og klassisk. Du vil arbejde med musikarrangement i teori og praksis og bruge fagets redskaber til at analysere musik fra forskellige kulturer og perioder. Du vil i høj grad være med til at præge skolens musikliv med optrædener, bl.a. ved arrangementer på tværs af årgangene såsom OG’s årlige Melodi Grand Prix.

Studieturen i 2.g går til New York City, hvor det engelske sprog udfoldes i praksis bl.a. med besøg ved Criminal Court, og hvor musiklivet opleves via fx Broadway-musicals, Amateur Night på Apollo, The Metropolitan Opera og gospelgudstjeneste.

Med Musik og Kultur vælger du en studieretning, der er adgangsgivende til en bred vifte af videregående uddannelser, herunder forskellige kunstneriske studier – og med engelsk på A-niveau er du desuden godt rustet til at tage en engelsksproglig videregående uddannelse både herhjemme og i udlandet.

Studieretningsfag
Musik A A A
Engelsk A A A
Obligatoriske fag
Biologi C - -
Dansk A A A
Fysik C - -
Historie A A A
Idræt C C C
Matematik B B -
Naturgeografi - C -
Oldtidskundskab - - C
Religion - C -
Samfundsfag C - -
Andet fremmedsprog (vælg ét)
Fransk B B -
Tysk B B -
Italiensk A A A
Spansk A A A
Valgfag
Naturvidenskabeligt fag på B-niveau - - B
Valgfag - - A/B/C
Valgfag (hvis du har fransk eller tysk) - - C

Via UVM’s “Adgangskortet” kan du se, hvilke muligheder for videregående uddannelser du bl.a. har.

Som udgangspunkt viser linket, hvilke muligheder du har med studieretningens basisfag, men i menuen til venstre kan du ændre niveauer og valg (husk også at angive dit sprogfag), hvorved nye muligheder vil vise sig. Ved at trykke på et valg igen bliver det slettet – og du kan herefter foretage et nyt valg.

Spørg studievejledningen, hvis du er i tvivl.