Læsevejledning

Læsevejledningen på OG varetages af vores to dygtige læsevejledere, Anders og Charlotte, som kan træffes i mødelokalet ved studievejledningen på følgende tidspunkter:

Anders: tirsdag 7.-8. lektion
Charlotte: tirsdag 6.-7. lektion (skriv til CA på Lectio først)

Du kan også kontakte vejlederne via Lectio eller pr. mail for at lave en aftale:

Anders Riis Livoni (AL)
Læsevejleder, lærer
Engelsk · Oldtidskundskab
Charlotte Andresen (CA)
Læsevejleder, lærer
Dansk · Religion

I læsevejledningen tager vi os af følgende opgaver:

  • Vi foretager en sproglig screening af alle 1.g’ere med henblik på at afdække ordblindhed og/eller andre udfordringer i forhold til læsning og skrivning
  • Vi foretager ordblindetest, hvis der er mistanke om ordblindhed
  • Vi instruerer elever i brugen af IT-pakken og andre hjælpemidler til læsning og skrivning
  • Vi afholder kurser i faglig læsning for alle 1.g’ere
  • Vi yder studiestøtte til elever, der oplever problemer i forhold til læsning og skrivning

Hvis du oplever problemer i det daglige skolearbejde, er du altid velkommen til at kigge forbi i  læsevejledningen. Så tager vi en snak om dine udfordringer og ser på mulige løsninger.