Læsevejledning

Læsevejledningen på OG varetages af vores to dygtige læsevejledere, Anders og Charlotte, som kan træffes i mødelokalet ved studievejledningen på følgende tidspunkter:

Anders: tirsdag 7.-8. lektion
Charlotte: tirsdag 6.-7. lektion (skriv til CA på Lectio først)

Du kan også kontakte vejlederne via Lectio eller pr. mail.

Her kan du læse mere om den hjælp, vi tilbyder ordblinde elever og unge med læse-/skrivevanskeligheder.

Anders Riis Livoni (AL)
Læsevejleder, lærer
Engelsk · Oldtidskundskab
Charlotte Andresen (CA)
Læsevejleder, lærer
Dansk · Religion

I læsevejledningen tager vi os af følgende opgaver:

  • Vi foretager en sproglig screening af alle 1.g’ere med henblik på at afdække ordblindhed og/eller andre udfordringer i forhold til læsning og skrivning
  • Vi foretager ordblindetest, hvis der er mistanke om ordblindhed
  • Vi instruerer elever i brugen af IT-pakken og andre hjælpemidler til læsning og skrivning
  • Vi afholder kurser i faglig læsning for alle 1.g’ere
  • Vi yder studiestøtte til elever, der oplever problemer i forhold til læsning og skrivning

Hvis du oplever problemer i det daglige skolearbejde, er du altid velkommen til at kigge forbi i  læsevejledningen. Så tager vi en snak om dine udfordringer og ser på mulige løsninger.

De bedste hilsener fra Anders og Charlotte