engelsk A – spansk A – fransk B eller tysk B

Se alle fag

Sprog og Kultur

Denne studieretning er for dig, der gerne vil være god til mange sprog. Du synes, at sprog og kommunikation er sjovt, og du ved, at gode sprogkundskaber og kendskab til andre kulturer er vigtige kompetencer for at kunne begå sig i en globaliseret verden.

I studieretningen Sprog og Kultur kommer du til at arbejde intensivt og kreativt med både mundtlig og skriftlig kommunikation på engelsk, spansk og tysk eller fransk. Undervisningen i dine tre sprogfag spiller godt sammen og medvirker til at styrke din sproglige indlæring. Dette vil give dig gode forudsætninger for at få sprogene i spil i både skrift og tale.

I denne studieretning kommer du også til at arbejde med tværfaglige emner, der giver dig viden om kulturelle, samfundsmæssige og historiske forhold i engelske, spanske og tyske hhv. franske sprogområder. Hvilke nationale stereotyper og kulturelle koder findes der fx i de forskellige europæiske lande? Hvilke forskelle er der på at være ung i Nord- og Sydeuropa? Hvordan tackles terror aktuelt i Europa og USA?

Studieretningen Sprog og Kultur har en international profil, og det tilstræbes, at du i løbet af uddannelsen vil få lejlighed til at møde unge og undervisere fra de forskellige sprogområder – virtuelt eller i forbindelse med individuelle udvekslingsrejser og klassens studierejser. I denne studieretning kan der desuden være en mulighed for at komme på sprogskole, hvor du modtager undervisning af tysk-, spansk- eller fransksprogede lærere.

Dansk er et lille sprogområde, men da Danmark har en forholdsvis stor stemme både på det økonomiske og politiske plan, er det vigtigt, at vi uddanner dygtige sprogfolk. Studieretningen støtter derfor også op om det faktum, at erhvervslivet har behov for ansatte, som behersker flere sprog end engelsk.

Udover at være adgangsgivende til de respektive sprogstudier giver studieretningen Sprog og Kultur bl.a. også adgang til uddannelser som sprogofficer, antropolog og journalist.

Hvis du i 3.g vælger at løfte matematik til B-niveau, vil denne studieretning også give dig adgang til videregående uddannelser som fx statskundskab og international business på CBS.

Studieretningsfag
Engelsk A A A
Spansk A A A
Fransk eller Tysk B B -
Obligatoriske fag
Biologi C - -
Dansk A A A
Fysik C - -
Historie A A A
Idræt C C C
Matematik C - -
Naturgeografi - C -
Oldtidskundskab - C -
Religion - C -
Samfundsfag C - -
Kunstnerisk fag (vælg ét)
Billedkunst C - -
Musik C - -
Valgfag
Valgfag - - A/B
Valgfag - - A/B
Valgfag - - B/C

I denne studieretning vil det være muligt at fordele dine valgblokke på flere måder, så tal med en studievejleder om det. Da studieretningen indeholder tre sprog, bortfalder kravet om matematik hhv. et naturvidenskabeligt fag på B-niveau.

Via UVM’s “Adgangskortet” kan du se, hvilke muligheder for videregående uddannelser du bl.a. har med FRANSK.

Via UVM’s “Adgangskortet” kan du se, hvilke muligheder for videregående uddannelser du bl.a. har med TYSK.

Som udgangspunkt viser linket, hvilke muligheder du har med studieretningens basisfag, men i menuen til venstre kan du ændre niveauer og valg, hvorved nye muligheder vil vise sig. Ved at trykke på et valg igen bliver det slettet – og du kan herefter foretage et nyt valg.

Spørg studievejledningen, hvis du er i tvivl.