fbpx
Ordrup Gymnasium
Ordrup Gymnasium

Er du klar til OG?

At vælge ungdomsuddannelse indebærer mange overvejelser, men generelt gælder det, at du med en STX-uddannelse bliver rigtig godt rustet til din videre færd i livet – og mere specifikt til dine videre studier.

På OG er vi altid parate til at besvare evt. spørgsmål, og du er meget velkommen til at kontakte vores dygtige studievejledere – eller bare kigge forbi skolens kontor. Vi har lavet en FAQ om optagelse for 2024, så hvis du søger svar på bestemte spørgsmål om optagelse, kan du læse mere på siden.

Når du har besluttet dig for, hvilket gymnasium du gerne vil gå på, skal du søge via Optagelse.dk senest den 1. marts. Ud over at angive en prioriteret rækkefølge med ønskede gymnasier skal du også vælge dit kreative fag (musik eller billedkunst) og dit andet fremmedsprog.

På OG kan du vælge mellem fortsættersprogene fransk og tysk (som du har i mindst to år) eller begyndersprogene spansk og italiensk (som du har alle tre år). Dine valg af kreativt fag og sprogfag ligger fast, da du går i gang med fagene i grundforløbet. Kreativt fag og fremmedsprog kan kun ændres, hvis du ønsker en studieretning med et bestemt sprog (fx ”Sprog og Kultur” med begyndersprogene spansk eller italiensk), eller hvis en elev med billedkunst ønsker en musisk studieretning.

Info om optagelse 2024

Du skal søge om optagelse på den ønskede ungdomsuddannelse via Optagelse.dk senest den 1. marts. Husk at angive mindst fire prioriteter. Herefter går processen med at fordele eleverne i gang (via en central fordelingsmekanisme), og senest den 8. maj får du at vide, om du har fået reserveret en plads på OG.

Her kan du læse om reglerne for fordeling på gymnasierne.

Hvis vi har reserveret en plads til dig, og du er vurderet uddannelsesparat samt bekræfter dette ved folkeskolens afgangseksamen, er du herefter garanteret en plads på OG. I starten af uge 27 vil du modtage det endelige optagelsesbrev med informationer om skolestart, introforløb m.m.

Hvis du er uddannelsesparat, men får et karaktergennemsnit på mellem 2 og 3 i folkeskolens lovbundne afgangsprøver, skal du til en vejledende optagelsessamtale for at blive optaget på OG. Disse samtaler finder sted medio juni.

Hvis du er uddannelsesparat, men får et karaktergennemsnit på under 2 i folkeskolens lovbundne afgangsprøver, skal du til optagelsesprøve i slutningen af juni og optagelsessamtale snarest herefter.

Hvis du er elev på en prøvefri skole eller ikke opfylder alle adgangskriterier, skal du til en optagelsesprøve ultimo april. Hvis du ikke er vurderet uddannelsesparat, skal du til en optagelsesprøve medio juni. Begge prøver finder sted her på OG kl. 10-14. Prøven foregår via Netprøver.dk, og du skal medbringe din computer og dit Nem-ID. Vi udsender mere information, når vi ved, hvilke elever det drejer sig om. Optagelsesprøven efterfølges af en optagelsessamtale af cirka 20 minutters varighed ca. 14 dage efter prøveafholdelsen. Herefter vil du få at vide, om du kan optages på OG.

Du har to prøveforsøg.

Datoer for optagelsesprøverne 2024:

• onsdag den 24. april
• fredag den 14. juni
• mandag den 1. juli
• tirsdag den 6. august

Optagelsesprøven den 24. april kan kun benyttes af ansøgere, hvor det inden prøveafholdelsestidspunktet kan afgøres, at ansøgeren ikke har, eller kan opnå, retskrav på optagelse. Det drejer sig særligt om ansøgere fra prøvefrie 9. klasser, ansøgere der ikke har fulgt 2. fremmedsprogsundervisning og ansøgere der enten går i prøvefri 10. klasse eller ikke længere går i grundskolen og som samtidig ikke opfyldte retskravet for optagelse, da de afsluttede 9. klasse.

Du kan læse mere om reglerne for uddannelsesparathedsvurdering og optagelsesreglerne i gymnasieloven og optagelsesbekendtgørelsen.

Ofte stillede spørgsmål

1. Er det svært at komme ind på OG?

Hvis du søger os som 1. prioritet, er der meget gode chancer for, at du kommer ind. De sidste par år har vi optaget alle, der har søgt os som 1. prioritet.

2. Hvor langt væk kan man bo og stadig komme ind på OG?

Det er svært at sige præcis, men de sidste par år er alle, der har søgt os som 1. prioritet kommet ind. Vi har elever, der bor i centrum af København og andre fra Rungsted, Kokkedal og lign., så rækkevidden er stor.

3. Er der nogle studieretninger, hvor der er flere drenge end piger?

Vi har cirka lige mange drenge og piger på OG, og de fordeler sig pænt på studieretningerne. Der er dog en lille tendens til flere drenge på de samfundsfaglige studieretninger og lidt flere piger på de naturvidenskabelige studieretninger, men det svinger også fra år til år. Der er ikke noget tydeligt mønster.

4. Er der nogle studieretninger, der er nemmere end andre?

Nej, der er ikke nogen studieretninger, der er nemmere end andre. Alle studieretninger skal indeholde mindst 4 fag på A-niveau og en række andre fag, som sikrer dig en bred studentereksamen på et højt fagligt niveau.

5. Er der mange lektier i gymnasiet?

Du skal regne med, at der er væsentlig flere lektier i gymnasiet, end du er vant til fra folkeskolen eller efterskolen. Du skal forvente at bruge 1-2 timer om dagen på lektier. Det kan både være læselektier og skriftlige afleveringer.

6. Hvor lang er skoledagen?

I 1.g er den oftest fra kl. 8.00 til 14.00 eller 15.00. I 2.g og 3.g kan den være længere. Men det svinger meget fra uge til uge, og du skal være indstillet på, at der kan være dage til kl. 16.00 og ved særlige lejligheder endnu længere. Andre dage møder du måske senere eller har tidligere fri.

7. Hvilke sprog kan man få på OG?

Alle har engelsk på mindst B-niveau. Derudover udbyder vi fire fremmedsprog, som er tysk og fransk som fortsættersprog (som du skal have mindst to år) og spansk og italiensk som begyndersprog (som du har alle tre år). Herudover tilbyder vi også latin på C-niveau.

8. Kan man få hjælp, hvis man er ordblind?

Ja, det kan man. Vi har tre læsevejledere, der hjælper dig, også med at få de rette hjælpemidler til computeren.

9. Hvilke valgfag er der, og hvornår vælges det?

Vi har en lang række valgfag, som vi udbyder. Du kan finde valgfagene her. Dine valgfag er placeret i 3.g, men du vælger dem i midten af 2.g.

10. Hvilke typer går der på OG? Skal man være på en bestemt måde?

På OG går der ikke nogen bestemte typer. Man kan komme, lige som man er.

11. Er der et stort spring i det faglige niveau fra folkeskolen til gymnasiet?

Mange oplever, at der er et fagligt spring fra folkeskolen til gymnasiet, og det er en anden måde at gå i skole på, men det er jo kun en naturlig udvikling. Det er vigtigt, at man har lyst til at lære, så skal vi nok hjælpe dig på vej med det faglige. Man skal jo ikke kunne det hele, inden man starter.

 

Hvis du har andre spørgsmål eller i tvivl om noget, så er du altid velkommen til at kontakte os på:

kontor@ordrupgym.dk

Tlf. +45 39 64 01 78

Osta Cialis netistä Köpa viagra på nätet Sverige Kjøpe Viagra på nett i Norge Køb Viagra på nettet i DanmarkKöpa Cialis på nätet Köpa viagra på nätet Sverige Köpa Cialis Sverige