Bogdepotet

I bogdepotet “Hades” (som det kaldes) låner du de bøger, du har brug for i din gymnasietid. Når du har afsluttet et fag, skal du aflevere bøgerne igen. Bøgerne skal allersenest afleveres den dag, du bliver student.

Bogdepotets åbningstider

Som udgangspunkt holder bogdepotet åben på følgende tidspunkter (evt. ændringer fremgår af opslag på døren til bogkælderen):

Mandag kl. 9.30 – 12.30
Tirsdag kl. 9.30 – 12.30
Torsdag kl. 12.00 – 15.00

fff