fbpx
Ordrup Gymnasium
Ordrup Gymnasium

Klagevejledning

Hvis du som elev eller forælder ønsker at indgive en klage, kan det ske efter følgende retningslinjer:

Hvis du vil klage over en medarbejder, sendes klagen til rektor med nøje angivelse af de forhold, der klages over, herunder med eksempler og anden relevant data. Men det er altid en god ide at starte med en dialog med den pågældende medarbejder, så eventuelle misforståelser kan afklares. Det gælder både på individniveau (én elev/forælder over for en medarbejder) og kollektivt (fx en klasse eller gruppe af elever, der er utilfredse med en underviser eller lignende). En klage til rektor vil derfor som udgangspunkt altid blive mødt med et spørgsmål om, hvad der er gjort for at løse problematikken og en opfordring til (yderligere) dialog.

En klage kan afvises som åbenbar grundløs, hvis der ikke er tilstrækkelig argumentation eller fejlagtige oplysninger. Hvis klagen behandles, vil udgangspunktet altid være at løse problemet i overensstemmelse med skolens værdier om samarbejde, nysgerrighed og respekt.

Skolen behandler IKKE anonyme klager.

Årskarakter eller standpunktskarakter

Hvis du vil klage over en afsluttende årskarakter eller en standpunktskarakter, skal dette ske skriftligt til rektor senest en uge efter, at den blev offentliggjort på Lectio.

En klage over en årskarakter skal indeholde en nøje angivelse af de faktiske omstændigheder, der efter din mening bør føre til en anden karakter. Det betyder i praksis, at der skal være konkrete eksempler fra undervisningen og/eller skriftlige opgaver, og at disse konkrete eksempler skal sammenholdes med både læreplanens faglige mål for det pågældende fag og karakterbekendtgørelsen.

Læreplanerne findes her og karakterbekendtgørelsen her.

Hvis ikke en klage overholder disse krav, vil den blive afvist som åbenbar grundløs.

Hvis klagen lever op til disse krav, vil læreren blive bedt om at komme med en skriftlig faglig udtalelse med en begrundelse for karaktergivningen. Denne begrundelse vil du få lejlighed til at kommentere på, inden rektor træffer en endelig beslutning. Denne beslutning er endelig. Du vil alene kunne klage til Undervisningsministeriet vedrørende retlige spørgsmål, dvs. om der er sket procedurefejl i behandlingen af klagen – ministeriet kan ikke ændre den faglige bedømmelse.

Eksamenskarakterer

En klage over en eksamenskarakter følger reglerne i eksamensbekendtgørelsens kapitel 10. Der gælder en klagefrist på 14 dage. Derudover er det den samme procedure som klager over årskarakterer. Bemærk, at der ofte først er endelig afgørelse på en klagesag over eksamenskarakteren efter sommerferien. Vær også opmærksom på, at en ombedømmelse hhv. omprøve kan resultere i en lavere karakter, jf. eksamensbekendtgørelsens §53, stk. 5.

 

Osta Cialis netistä Köpa viagra på nätet Sverige Kjøpe Viagra på nett i Norge Køb Viagra på nettet i DanmarkKöpa Cialis på nätet Köpa viagra på nätet Sverige Köpa Cialis Sverige