fbpx
Ordrup Gymnasium
Ordrup Gymnasium

Pædagogisk praksis

Det centrale kodeord for pædagogik og læring på OG er samarbejde. Det er i samarbejdet med eleverne og imellem lærerne, at læring opstår, og indsigter opnås. Det pædagogiske samarbejde om læring er inspireret af tilgangen Synlig Læring, i den forstand at det er vores ambition at gøre undervisningen synlig for eleverne, at gøre elevernes læring synlig for lærerne, og alle på skolen kan se den synlige indvirkning, de har på læringen – både elever, lærere og ledere.

En anden grundsten i det pædagogiske arbejde på OG er et vedholdende fokus på samspillet mellem motivation og læring. Vi arbejder ud fra den forståelse, at motivationen ikke står som en modsætning til eller som forudsætning for den enkelte elevs deltagelse i undervisningen, men at eleverne oplever at få motivation, og at denne indfries og forstærkes, gennem deltagelse i den daglige undervisning.

Omsat til dagligdagen betyder dette læringssyn, at vi er enige om:

  • At læring kræver, at der er et defineret mål
  • At læring kræver, at der er feedback i forhold til målet
  • At læring er bevidstgørelse af en proces
  • At vi i fællesskab skal forholdes os til, om vi lærer og hvordan

At læring kræver, at der er et defineret mål

En forudsætning for god undervisning og dermed god læring er, at der er et mål med det, man foretager sig. Sagt på en anden måde tager vi ikke udgangspunkt i et undervisningspensum eller i aktivitetsmål, men i det mål for læring, man kan sætte op i faget, hvad enten det går på det faglige indhold, fagets arbejdsmetoder, formidling og deltagelse i faget m.m.

At læring kræver, at der er feedback i forhold til målet

Hvad enten det drejer sig om et skriftligt produkt eller den daglige undervisning, er det vigtigt, at man som elev får feedback på, hvor man befinder sig i forhold til målet med undervisningen. Denne feedback tager udgangspunkt i tre simple spørgsmål: hvor er jeg på vej hen, hvordan klarer jeg mig, og hvor skal jeg hen herfra?

På OG tror vi desuden på, at en vigtig betingelse for læring er, at den enkelte elev kan sige sig fri for karakter- og/eller præstationspres. Derfor har vi valgt, at eleverne, når de starter hos os i 1.g, ikke vil blive mødt med karakterer for de skriftlige opgaver, men kun med formativ evaluering og feedback, som det beskrives ovenfor.

At læring er bevidstgørelse af en proces

Den nemmeste måde til at forstå, hvad man som elev skal lære, er at forstå, hvordan man lærer det.

Dette princip bygger videre på de andre principper for den pædagogiske praksis på OG og henviser til, at vi i fællesskab med eleverne har fokus på, hvordan man lærer. Hvad er gode læsevaner? Hvordan læser man faglige tekster? Hvordan indgår man i en faglig dialog med de andre elever? Hvis man som elev kan se sig selv i en proces på vej mod viden, kundskaber og kompetencer, er den vigtigste trædesten for læring lagt.

At vi i fællesskab skal forholdes os til, om vi lærer og hvordan

En grundsten i samarbejdet om læring mellem lærere og elever er evaluering. Her tænkes både på en løbende evaluering af elevernes læring i de forskellige faglige forløb og evaluering af undervisningen.
Den løbende evaluering sker på flere forskellige niveauer, men skal selvfølgelig altid afsluttes med en dialog med eleverne om de mål, som et givent forløb er bygget op omkring.

Undervisningsevalueringerne bygger på et princip om, at vi i fællesskab skal kunne diskutere, hvad god undervisning er – både imellem lærerne og eleverne og lærerne imellem. Eleverne bliver inddraget i evalueringsprocessen både i forhold til evaluering af undervisningen hos de enkelte lærere, men også i forhold til den samlede evaluering af undervisningen i deres klasser.

Det er et vigtigt princip på OG, at vi har åbenhed i forhold til det, som er så vigtigt for os – nemlig god undervisning.

Osta Cialis netistä Köpa viagra på nätet Sverige Kjøpe Viagra på nett i Norge Køb Viagra på nettet i DanmarkKöpa Cialis på nätet Köpa viagra på nätet Sverige Köpa Cialis Sverige