Forældreinfo

På OG afholder vi løbende arrangementer – nogle kun for elever, andre også for forældre og interesserede borgere i lokalmiljøet. Vi vil rigtig gerne udsende informationer til OG-elevernes forældre via mail, hvorfor det er vigtigt, at vi har den korrekte e-mail. Send derfor meget gerne de korrekte oplysninger til kontor@ordrupgym.dk

Kalender og skema
En samlet kalender over skoleåret kan tilgås via Lectio (via elevens login), mens ferieplanen findes her.

Forældremøder og forældrekonsultationer
Der afholdes Forældreaften for 1.g’ernes forældre i september, hvor der sættes fokus på elevernes forestående valg af studieretning. I november er de nye studieretningsklasser dannet, og her inviteres forældrene til klassemøder med fokus på bl.a. klassens trivsel, faglighed, rejser i de tre gymnasieår mv.

Derudover afholdes der forældrekonsultationer for alle tre årgange: for 2. og 3.g afholdes konsultationerne i november/december; for 1.g afholdes konsultationerne i februar. Tilmelding foregår på Lectio (via elevens login).

Forældremøder i SR-klasser 2019:

 • Den 3.12. kl. 17.00-19.00: Forældremøde 1bepry
 • Den 5.12. kl. 17.00-19.00: Forældremøde 1acfsx

Forældrekonsultationer 2019-20:

 • Den 13.11.: tilmeldingsfrist til forældrekonsultationer i 2.g og 3.g (i Lectio)
 • Den 27.11.: forældrekonsultationer i 2.g og 3.g
 • Den 18.2.: tilmeldingsfrist til forældresamtaler i 1.g (i Lectio)
 • Datoer for 1.g-forældresamtaler udmeldes senere

Studiekort 
Ved skolestart får alle elever et elektronisk studiekort. Studiekortet fungerer også som betalingskort til print (eller kopi) på skolens printere (kopimaskiner), som betalingskort til køb af billet til skolens fester og som betalingskort i OG’s Deli.

Hver side, man udløser som print/kopi, koster 0,60 kr., som trækkes elektronisk på kortet. Eleverne “tanker” studiekortet ved online optankning via WebPay.

Læs mere om ordningen her.

Karakterer til elever under 18 år
Karakterer gives udelukkende elektronisk på Lectio.

Hvis du har problemer med at få adgang til det rette sted på Lectio, er du velkommen til at kontakte skolens kontor på 39640178. Der kan du få oplyst dit barns karakterer, såfremt han eller hun ikke er fyldt 18 år.

Der gives følgende karakterer:

 • 1. terminskarakter: i slutningen af oktober/starten af november får 2. og 3.g’erne standpunktskarakter i alle fag. 1.g’erne får standpunktskarakter efter grundforløbet.
 • 2. terminskarakter: i slutningen af februar.
 • Årskarakter: der gives karakterer i de afsluttende fag i starten af maj for både 1., 2., og 3.g. For 1.g og 2.g gives der karakter i de fag, der fortsætter, i slutningen af maj.

Lån af skolens bøger
I løbet af gymnasietiden får man som elev udleveret en del bøger til anvendelse i undervisningen. Når bøgerne ikke længere skal anvendes, bliver de hjemkaldt, og alle bøger skal allersenest afleveres den sidste eksamensdag i 3.g. Hvis en bog mangler, vil eleven blive opkrævet betaling for denne.

Deltagerbetaling
På OG pålægges der deltager-/egenbetaling på følgende:

 • Studierejser og ekskursioner, herunder eksempelvis biograf- og teaterture.
 • CAS-værktøjet TI-Nspire, der bruges i matematikundervisningen.
 • Gyldendals elektroniske ordbøger.
 • Elevens egne udprint.

Legatbogen.dk giver et generelt overblik over støttemuligheder og legater i Danmark.