Billedkunst

I 1.g skal du have et kunstnerisk fag på C-niveau. Du kan vælge mellem billedkunst eller musik.

I faget billedkunst skal du arbejde både med teoretiske og praktiske discipliner. Du skal arbejde med tegning, maleri, skulptur, installationer og arkitektur – og undersøge, hvordan disse ting bliver til, og hvordan de virker på andre mennesker. De processer, der ligger til grund for dit undersøgende arbejde, står helt centralt i faget.

Dit samlede arbejde i billedkunst – både det teoretiske og det praktiske – samles i en portefølje. Porteføljen er en mappe, der indeholder alle de ting, du har arbejdet med, både egne værker, teoretiske tekster, rapporter osv. Denne portefølje danner basis for eksamen.

Er du interesseret i at udvide erfaringerne med billedkunstfaget, kan du vælge det på B-niveau i 3.g, hvor du kommer til at arbejde mere i dybden med tingene. Det gælder både teori og praksis. Du skal arbejde med billedernes/arkitekturens indvirkning på vores hverdag – megen kommunikation i dag er jo visuel – og du skal selv eksperimentere og fordybe dig.
Du skal kende fagets metoder rigtigt godt og bruge fagets terminologi, når du analyserer og arbejder med din portefølje.

Hvis du er startet i gymnasiet før august 2017, kan du læse mere om faget og eksamen på hhv. C- og B-niveau i læreplanen her.

Hvis du er startet i gymnasiet efter august 2017, kan du læse mere om faget og eksamen på hhv. C- og B-niveau i læreplanen her.

Fagrepræsentant

Karen Hansgaard Degenkolw (KD)
Lærer
Tysk · Design og arkitektur · Billedkunst