fbpx
Ordrup Gymnasium
Ordrup Gymnasium

Eksamen og prøver

Hvis en elev bliver syg til en prøve eller en eksamen, skal der ringes til skolens kontor om morgenen fra kl. 7.30 – og eleven skal efterfølgende aflevere en lægeerklæring på kontoret (eller sende den til sikkermail@ordrupgymnasium.dk). Herefter tilmeldes eleven en sygeprøve/-eksamen.

På OG afholdes der obligatorisk eksamensorientering for alle klasser i god tid inden sidste skoledag. På disse møder orienteres der bl.a. om følgende regler og forhold:

 • Konsekvenser af sygdom eller udeblivelse af andre uforudseelige grunde, jf. § 9.
 • Anvendelse af hjælpemidler, jf. § 15.
 • Hvornår en prøve er begyndt, jf. § 16.
 • Konsekvenser af at komme for sent eller udeblive, jf. § 17.
 • Særlige prøvevilkår, jf. § 19.
 • Konsekvenser af at skaffe sig eller yde uretmæssig hjælp, jf. § 20.
 • Klageprocedure og klagefrister, jf. kapitel 10.
 • Betingelser for deltagelse i prøven, jf. § 7, herunder regler om aflevering af opgaver og projekter mv., der er en forudsætning for deltagelse i eksaminationen.

Paragraffer og kapitler henviser til Undervisningsministeriets almene eksamensbekendtgørelse, som kan findes her.

Videre orienteres der om følgende regler i forbindelse med skriftlig eksamen:

 • 30 minutter før prøvens start skal eleven sidde på den anviste plads med en funktionsdygtig computer.
 • Inden prøvens start skal eleven være logget på ExamCookie, som tjekker, at eleven ikke anvender ikke-tilladte hjælpemidler under prøven.
 • Eleven er selv ansvarlig for at medbringe en funktionsdygtig computer og for at sikre, at tilladte hjælpemidler findes på og fungerer på den medbragte computer.
 • Ved digital prøveaflevering skal der afleveres i pdf-format.
 • Eleven er selv ansvarlig for, at den fil, der uploades, indeholder alt det materiale, som ønskes bedømt.

Ved skoleårets start informeres eleverne om prøve- og eksamensperioden, samt om reglerne i forbindelse med antallet af prøver og udtrækket af prøvefag.

På den i Lectio angivne dato informeres eleverne om eksamenstidspunkt og dato for de udtrukne prøvefag. Videre informeres de om, at de har pligt til at holde sig orienteret i Lectio gennem hele eksamensperioden.

Ifølge stk. 4. i eksamensbekendtgørelsen kan institutionen fastsætte yderligere retningslinjer, herunder retningslinjer om konsekvenser af forstyrrende adfærd og om identifikation af eksaminanden.

Osta Cialis netistä Köpa viagra på nätet Sverige Kjøpe Viagra på nett i Norge Køb Viagra på nettet i DanmarkKöpa Cialis på nätet Köpa viagra på nätet Sverige Köpa Cialis Sverige