fbpx
Ordrup Gymnasium
Ordrup Gymnasium

Eksamen og prøver

Hvis en elev bliver syg til en prøve eller en eksamen, skal der ringes til skolens kontor om morgenen fra kl. 7.30 – og eleven skal efterfølgende aflevere en lægeerklæring på kontoret (eller sende den til sikkermail@ordrupgymnasium.dk). Herefter tilmeldes eleven en sygeprøve/-eksamen.

På OG afholdes der obligatorisk eksamensorientering for alle klasser i god tid inden sidste skoledag. På disse møder orienteres der bl.a. om følgende regler og forhold:

 • Konsekvenser af sygdom eller udeblivelse af andre uforudseelige grunde, jf. § 9.
 • Anvendelse af hjælpemidler, jf. § 15.
 • Hvornår en prøve er begyndt, jf. § 16.
 • Konsekvenser af at komme for sent eller udeblive, jf. § 17.
 • Særlige prøvevilkår, jf. § 19.
 • Konsekvenser af at skaffe sig eller yde uretmæssig hjælp, jf. § 20.
 • Klageprocedure og klagefrister, jf. kapitel 10.
 • Betingelser for deltagelse i prøven, jf. § 7, herunder regler om aflevering af opgaver og projekter mv., der er en forudsætning for deltagelse i eksaminationen.

Paragraffer og kapitler henviser til Undervisningsministeriets almene eksamensbekendtgørelse, som kan findes her.

Videre orienteres der om følgende regler i forbindelse med skriftlig eksamen:

 • 30 minutter før prøvens start skal eleven sidde på den anviste plads med en funktionsdygtig computer.
 • Eleven er selv ansvarlig for at medbringe en funktionsdygtig computer og for at sikre, at tilladte hjælpemidler findes på og fungerer på den medbragte computer.
 • Ved digital prøveaflevering skal der afleveres i pdf-format.
 • Eleven er selv ansvarlig for, at den fil, der uploades, indeholder alt det materiale, som ønskes bedømt.

Ved skoleårets start informeres eleverne om prøve- og eksamensperioden, samt om reglerne i forbindelse med antallet af prøver og udtrækket af prøvefag.

På sidste skoledag informeres eleverne via Lectio om eksamenstidspunkt og dato for de udtrukne prøvefag. Videre informeres de om, at de har pligt til at holde sig orienteret i Lectio gennem hele eksamensperioden.

Ifølge stk. 4. i eksamensbekendtgørelsen kan institutionen fastsætte yderligere retningslinjer, herunder retningslinjer om konsekvenser af forstyrrende adfærd og om identifikation af eksaminanden.

Osta Cialis netistä Köpa viagra på nätet Sverige Kjøpe Viagra på nett i Norge Køb Viagra på nettet i DanmarkKöpa Cialis på nätet Köpa viagra på nätet Sverige Köpa Cialis Sverige