fbpx
Ordrup Gymnasium
Ordrup Gymnasium

Eksamen og prøver

Hvis en elev bliver syg til en prøve eller en eksamen, skal der ringes til skolens kontor om morgenen fra kl. 7.30 – og INDEN prøvens start. Eleven skal efterfølgende aflevere en lægeerklæring eller udskrift af sygejournal på kontoret (eller sende den til sikkermail@ordrupgymnasium.dk). Herefter tilmeldes eleven en sygeprøve/-eksamen.

Ved skoleårets start informeres eleverne om prøve- og eksamensperioden (fremgår af Lectio).

På den i Lectio angivne dato informeres eleverne om eksamenstidspunkt og dato for de udtrukne prøvefag. Videre informeres de om, at de har pligt til at holde sig orienteret i Lectio gennem hele eksamensperioden.

På OG afholdes der obligatorisk eksamensorientering for alle klasser i god tid inden sidste undervisningsdag. På disse møder orienteres der bl.a. om følgende regler og forhold:

  • Reglerne i forbindelse med antallet af prøver og udtrækket af prøvefag.
  • Konsekvenser af sygdom eller udeblivelse af andre uforudseelige grunde, jf. § 9.
  • Anvendelse af hjælpemidler, jf. § 15.
  • Hvornår en prøve er begyndt, jf. § 16.
  • Konsekvenser af at komme for sent eller udeblive, jf. § 17.
  • Særlige prøvevilkår, jf. § 19.
  • Konsekvenser af at skaffe sig eller yde uretmæssig hjælp, jf. § 20.
  • Klageprocedure og klagefrister, jf. kapitel 10.

Paragraffer og kapitler henviser til Undervisningsministeriets almene eksamensbekendtgørelse.

Eleverne orienteres om en række regler i forbindelse med skriftlige prøver og eksamener samt om brugen af programmet Examcookie – læs mere her.

Elevernes orienteres desuden om visse forhold i forbindelse med mundtlige prøver og eksamenerlæs mere her.

 

Osta Cialis netistä Köpa viagra på nätet Sverige Kjøpe Viagra på nett i Norge Køb Viagra på nettet i DanmarkKöpa Cialis på nätet Köpa viagra på nätet Sverige Köpa Cialis Sverige