Naturvidenskabeligt Grundforløb (NV)

Som en del af grundforløbet skal du have Naturvidenskabeligt Grundforløb (NV), som er en introduktion til naturvidenskab og de naturvidenskabelige fag, som du møder i din gymnasietid. Gennem arbejdet med grundlæggende elementer af fagene biologi, fysik, kemi og naturgeografi demonstreres aktuelle naturvidenskabelige problemstillinger og arbejdsmetoder.

Det eksperimentelle arbejde og en oplevelsesorienteret tilgang til vore omgivelser er vigtige dele af NV. Undervisningen hjælper dig med at forstå naturvidenskabelig tankegang, så du kan forholde dig til naturvidenskabelige muligheder og begrænsninger.

NV er et obligatorisk forløb, som afsluttes med en intern prøve.

Du kan læse mere om NV i læreplanen her.

NV-koordinator

Simon Vorbjerg Westh (SW)
Uddannelsesleder, studievejleder (2f, 2x, 3y)
39960824
Biologi · Idræt
fff