Bestyrelsen

Peter Engberg Jensen formand, udpeget af Rektorkollegiet
Katja Johansen,
næstformand, udpeget af Gentofte Kommune, medlem af kommunalbestyrelsen
Jens Peter Bredholt 
udpeget af DI
Jane Hvolbæk Nielsen 
udpeget af DTU, institutdirektør på DTU institut for fysik
Peter Nordkild 
valgt af bestyrelsen, CEO i Asarina Pharma
Signe Stenbak Olsen
valgt af skolens ansatte
Morten Noack 
valgt af skolens ansatte
Cajsa Golodnoff
valgt af elevrådet
Hector Gad Foss
valgt af elevrådet
Søren Helstrup 
rektor, tilforordnet

fff