Bestyrelsen

Peter Engberg Jensen formand, udpeget af Rektorkollegiet
Louisa Bøttkjær,
næstformand, udpeget af Gentofte Kommune, medlem af kommunalbestyrelsen
Jens Peter Bredholt 
udpeget af DI
Jane Hvolbæk Nielsen 
udpeget af DTU, institutdirektør på DTU institut for fysik
Peter Nordkild 
valgt af bestyrelsen, CEO i Asarina Pharma
Signe Stenbak Larsen 
valgt af skolens ansatte
Morten Noack 
valgt af skolens ansatte
Magnus Eriknauer 
valgt af elevrådet
Anna Sophia (Isa) Munch Johansen
valgt af elevrådet
Søren Helstrup 
rektor, tilforordnet