fbpx
Ordrup Gymnasium
Ordrup Gymnasium

Alkoholpolitik på OG

Overordnede mål og værdier
OG’s overordnede mål er til stadighed at udvikle en tidssvarende uddannelsesinstitution, hvor dagliglivet præges af engagement, faglig aktivitet, livsglæde og respekt for den enkeltes personlighed og udviklingsbehov, og hvor elevens personlige og faglige udvikling er centrum for undervisningen.

OG skal skabe udfoldelsesmuligheder for alle ansatte og elever. Trivsel, samarbejde og arbejdsglæde skal sikres gennem et højt informationsniveau. Livet på skolen skal være præget af gensidig hensyntagen og hjælpsomhed.

I overensstemmelse hermed afspejler OG’s alkoholpolitik et ønske om, at elevernes gymnasieforløb præges af så stor personlig udvikling og fagligt udbytte som muligt inden for rammerne af et godt fællesskab. Overdreven indtagelse af alkohol samt brug af andre rusmidler er i modstrid med opfyldelsen af disse mål. Skolen skal derfor arbejde for, at eleverne får et bevidst og ansvarligt forhold til alkohol og andre rusmidler. Dette skal ske i dialog med elever og forældre.

Skolens alkoholpolitik søges derudover i videst muligt omfang understøttet i den daglige undervisning og ved afholdelse af fællesarrangementer om alkohol og andre rusmidler.

Generelle regler
Det gælder generelt, at indtagelse af øl, vin og spiritus samt rusmidler i øvrigt ikke er tilladt i forbindelse med skolegangen. I overensstemmelse med naboretslige principper gælder dette også området i skolens umiddelbare nærhed, hvor eleven kan identificeres med skolen, jfr. OG’s studie- og ordensregler. Det gælder ligeledes, at man skal møde frisk og veludhvilet til undervisning.

Overdreven indtagelse af øl og spiritus i forbindelse med forskellige arrangementer på skolen uden for den almindelige undervisning er ikke i overensstemmelse med skolens overordnede målsætning. I tillid, til at intentionerne i alkoholpolitikken kan administreres uden egentlige forbud, skal der lægges vægt på, at skolearrangementernes rammer og indhold betyder, at indtagelse af alkohol ikke bliver det centrale, således fx i forbindelse med introskovtur og OGA-aftener.

Studieture
Studieture er, som navnet siger, undervisning, der er forlagt til et andet land. På studieture må der derfor ikke indtages alkohol, før dagens program er slut, og generelt skal der holdes måde med alkohol. Disse regler skal tales godt igennem med hver enkelt klasse, og det skal i den forbindelse tilkendegives af lærerne, at der ikke må drikkes i stort omfang om aftenen – ej heller den sidste aften på rejsemålet – samt, at det er alvor, at man skal møde til undervisning næste morgen frisk og veludhvilet.
På studieturen i 1.g samt på nogle studietursdestinationer i 2. og 3.g er det helt forbudt at indtage alkohol. Dette fremgår af de rejseregler, som udleveres til eleverne og hjemmet inden afrejse. Elever, som bryder reglerne, sendes hjem for egen regning efter kontakt med forældrene.

Andre faglige rejser og ekskursioner
Ved faglige ekskursioner/ rejser kan læreren, hvis forholdene taler herfor, indføre totalt alkoholforbud.

OGA-aftener
Der kan udskænkes 2 øl pr. elev til skolens fredagsbarer.

Sanktioner
Ved skolestart oplyses de nye elever af lærere, studievejledere og tutorer om skolens alkoholpolitik, specielt vedrørende rejser og OGA-aftener – og gøres bekendte med mulige sanktioner, hvis reglerne overtrædes.

De sanktioner, der kan komme på tale, er:

  • Elever, der indtager alkohol på rejser eller i forbindelse med andre aktiviteter, hvor dette er forbudt, sendes hjem for egen regning efter kontakt med forældrene
  • Elever, der forbryder sig mod reglerne, henvises til videre foranstaltning med rektor.

Af mere generelle sanktioner kan der blive tale om:

  • Bortvisning fra arrangementer
  • Bortvisning fra skolen i et antal dage
  • Permanent bortvisning fra skolen
Osta Cialis netistä Köpa viagra på nätet Sverige Kjøpe Viagra på nett i Norge Køb Viagra på nettet i DanmarkKöpa Cialis på nätet Köpa viagra på nätet Sverige Köpa Cialis Sverige