fbpx
Ordrup Gymnasium
Ordrup Gymnasium

Skriftligt arbejde i gymnasietiden

I din gymnasietid kommer du til at opleve, at det skriftlige arbejde fylder en del. Du tager noter og laver små skriveøvelser i timerne, du afleverer skriftlige hjemmeopgaver stort set hver uge, og så indebærer gymnasiet også tre ”akademiske” opgaver (DHO, SRO og SRP), hvor du har undervisningsfri og tid til fordybelse i det skriftlige projektarbejde.

Placering af de skriftlige opgaver

På OG sikrer klassens team, at der er en nogenlunde jævn fordeling af antallet af afleveringer (opgjort i fordybelsestid/ i Lectio: ”elevtid”) i løbet af skoleåret. Du får et overblik over dine afleveringer under ”Opgaver” i Lectio, og det er altid en god idé at tjekke planen for flere uger ad gangen, så du kan planlægge din tid.

På OG er der ikke fastlagt et max antal timers fordybelsestid pr. uge, men hvis du kan se, at du får meget svært ved at overholde en afleveringsfrist, skal du (i god tid: to dage inden deadline) lave en konkret aftale med din lærer. Det er vigtigt, at du overholder de angivne afleveringsfrister, ellers får du ”fravær” for opgaven, hvilket kan medføre sanktioner. Læs mere om reglerne for skriftlige afleveringer og fravær i skolens Studie- og ordensregler.

Snyd og plagiat

Det er selvfølgelig helt forbudt at købe en færdig besvarelse. Det samme gælder plagiat af hele opgaver, som andre har afleveret. Men nogle gange kan du måske komme tvivl om, hvad der faktisk anses som snyd. Tal med din faglærer om det, og læs mere i skolens beskrivelse af proceduren vedr. snyd og plagiat.

Skriftligt arbejde i timerne

I mange fag arbejdes der med skriftlighed i forbindelse med små øvelser i timerne, og på OG har alle fag, hvor der afgives en skriftlig karakter, desuden fået indlagt tid til såkaldt ”omlagt skriftlighed”. I timer med omlagt skriftlighed skal du være til stede på skolen, og under udarbejdelsen af det skriftlige produkt får du vejledning, feedforward og feedback af din lærer.

Mange former for afleveringer

I fagene kommer du til at møde mange forskellige former for skriftligt arbejde – både de mere klassiske genrer som fx essays, rapporter, matematikopgaver, stile o.l., men en aflevering kan også være en PowerPoint, en lille film, en podcast, en poster eller noget helt andet.

De fleste afleveringer i gymnasiet er individuelle, men du vil også opleve at skulle aflevere i par eller i grupper. Det er også en mulighed, at læreren stiller forskellige opgaver til eleverne i en klasse, så den enkelte elev får mest mulig læring.

Karakterer og feedback

På OG har vi udformet en karakterpolitik, som bl.a. indebærer et stort fokus på formativ feedback, dvs. at du ikke nødvendigvis får en karakter, men i højere grad får en konkret tilbagemelding på, hvad der fungerer godt og mindre godt i din besvarelse, samt hvad du kan arbejde videre med i din næste opgave.

I 1.g får du ikke karakterer for dine skriftlige opgaver, netop for at du skal fokusere mere på at lære noget – og mindre på en bedømmelse.

Feedback på skriftligt arbejde kan foregå på mange måder; her er blot nogle få eksempler:

  • i en time får du mundtlig feedback på en mindre del af din opgave, inden du afleverer den endelige besvarelse
  • du bliver bedt om at genaflevere en del af din opgave med et særligt fokus
  • din lærer kommenterer på udvalgte dele af din opgave, som du skal være særlig opmærksom på næste gang
  • du og dine klassekammerater arbejder med ”peer-to-peer”-feedback, hvor I kommenterer på specifikke fokuspunkter i hinandens besvarelser

De ”akademiske” opgaver

I løbet af de tre gymnasieår kommer du til at arbejde med en række tværfaglige forløb (på OG kalder vi dem TF-forløb), hvor du bl.a. træner dine kompetencer i at problemformulere og undersøge en sag. TF-forløbene skal sammen med DHO i 1.g (Dansk-/historieopgaven) og SRO i 2.g (Studieretningsopgaven) ruste dig til den store ”akademiske” opgave, SRP (Studieretningsprojektet), som skal udarbejdes i foråret i 3.g. Her finder du mere information samt vejledninger til de store skriftlige opgaver.

Osta Cialis netistä Köpa viagra på nätet Sverige Kjøpe Viagra på nett i Norge Køb Viagra på nettet i DanmarkKöpa Cialis på nätet Köpa viagra på nätet Sverige Köpa Cialis Sverige