fbpx
Ordrup Gymnasium
Ordrup Gymnasium

Skriftlige prøver og eksamener

Generel information

 • Eleven skal sidde på den anviste plads senest 30 minutter før prøvens start.
 • Eleven er selv ansvarlig for at medbringe en funktionsdygtig computer og for at sikre, at tilladte hjælpemidler findes på og fungerer på den medbragte computer. Eleven skal desuden have styr på sit Mit-ID.
 • Inden prøvens start skal eleven være logget på Examcookie, som tjekker, at eleven ikke anvender ikke-tilladte hjælpemidler under prøven.
 • Den enkelte elev må kun medbringe én skærm til prøven: noter på iPad eller lignende skal hentes ned på den computer, som medbringes.
 • Alle noter i OneNote, Google.docs osv. skal også hentes ned, da netadgang under prøven ikke er tilladt.
 • Eleven skal selv medbringe høretelefoner.
 • Ved digital prøveaflevering skal der afleveres i pdf-format.
 • Eleven er selv ansvarlig for, at den fil, der uploades, indeholder alt det materiale, som ønskes bedømt.
 • Læs filen med ”Gode råd fra IT” nøje inden eksamen.
 • Vedr. tilladte hjælpemidler til ordblinde elever – læs mere her.

Generelt om Examcookie

Krav til elevens anvendelse af Examcookie

 • Alle elever skal installere Examcookie, inden prøven starter, for at kunne deltage i prøven.
 • Programmet skal være aktiveret, og skærmoptagelsen skal være aktiveret under hele prøven.
 • Det er et krav, at eleven har administrationsrettigheder til computeren, så programmet kan installeres.

Hvordan bruger vi programmet i praksis?

 • Alle elever, der får en prøvekarakter, der afviger markant fra almindelige standpunktskarakterer, gennemses efterfølgende i Examcookie.
 • Ved mistanke om snyd og uregelmæssigheder under prøven gennemses data-filen i Examcookie.
 • Elever, der tidligere har plagieret opgaver, kan tjekkes i Examcookie.
 • Under prøverne overvåges alle elever for at sikre, at programmet er aktiveret under hele prøven. Hvis programmet gentagende gange lukkes, eller hvis skærmoptagelsen afvises, kan det betragtes som snyd under prøven, og data-filen efterses og efterbehandles.
 • Der tages stikprøver blandt alle elever.

Hvad er snyd?

 • Hvis eleven ikke overholder ministeriets generelle regler og skolens lokale regler for afvikling af prøven. Det indbefatter følgende:

o   Hvis besvarelsen helt eller delvist ikke er udfærdiget af eleven selv.

o   Hvis eleven har anvendt andre hjælpemidler end de tilladte.

o   Hvis eleven har fået uretmæssig hjælp til udfærdigelsen af besvarelsen fx ved at kommunikere med andre. Det gælder både fysisk og via nettet.

Under prøveafviklingen

Ved mistanke om snyd eller uregelmæssigheder under prøven laver eksamensvagterne et notat på den pågældende elev med en kort beskrivelse af observationen. Eleven afslutter prøven på normal vis, og sagen undersøges efterfølgende.

Proces ved mistanke om snyd

 • Lærer, censor, prøve- og eksamensansvarlig kan ved mistanke om snyd indberette mistanken til rektor, som herefter undersøger sagen. Hvis det vurderes af rektor, at der er begrundet mistanke om snyd, vil eleven blive indkaldt til en samtale.
 • Snyd skal ikke bevises, men sandsynliggøres, og sagen bygger derfor på en konkret vurdering foretaget af rektor.
 • Hvis der er tale om snyd eller uregelmæssigheder under prøveforløbet, kan konsekvensen enten være bortvisning fra prøven og indstilling til omprøve eller karakteren -3.
 • Det er til en hver tid rektor, der foretager den endelig afgørelse og udmønter den efterfølgende sanktion. Dette sker efter forvaltningslovens regler om partshøring og med mulighed for efterfølgende at klage til ministeriet over retlige forhold.
Osta Cialis netistä Köpa viagra på nätet Sverige Kjøpe Viagra på nett i Norge Køb Viagra på nettet i DanmarkKöpa Cialis på nätet Köpa viagra på nätet Sverige Köpa Cialis Sverige