Talentklubber

OG opretter hvert år en række talentklubber, hvormed skolen honorerer undervisningsministeriets krav til gymnasierne om udbud af særlige aktiviteter for talentfulde elever. Tilbuddet retter sig mod elever, der udviser særligt talent eller gejst inden for bestemte områder.

Informationer om talentklubberne vil fremgå på Lectio, den virtuelle studiecafé på Facebook samt skolens infoskærme.

Eksempler på OG’s talentklubber:
Matematik (frem mod Georg Mohr-konkurrencen)
Debating Society (engelsk)
Programmering
Samfundsfag
“Eventyrernes Klub” (historie)
Klubben for musikoplevelser