Talentklubber

OG opretter hvert år en række talentklubber, hvormed skolen honorerer undervisningsministeriets krav til gymnasierne om udbud af særlige aktiviteter for talentfulde elever. Tilbuddet retter sig mod elever, der udviser særligt talent eller gejst inden for bestemte områder, og der skal skrives en motiveret ansøgning til den enkelte klub.

Eksempler på OG’s talentklubber:
Matematik (frem mod Georg Mohr-konkurrencen)
Debating Society (engelsk)
Programmering
“Eventyrernes Klub” (historie)
MUN (Model United Nations: international konference for unge)