fbpx
Ordrup Gymnasium
Ordrup Gymnasium

Generelt om STX

STX – den almene studentereksamen
På OG udbyder vi den almene studentereksamen (STX), hvor du kan vælge mellem en række spændende studieretninger. STX er en uddannelse, som er målrettet mod unge med interesse for viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion, og som primært sigter mod videregående uddannelse. Uddannelsen udgør en helhed og afsluttes med en eksamen efter national standard.

Generelt om de gymnasiale uddannelser
I loven om de gymnasiale uddannelser fremgår følgende formål:

§ 1. Formålet med uddannelserne omfattet af denne lov er at forberede eleverne til videregående uddannelse, herunder at de tilegner sig almendannelse, viden og kompetencer gennem uddannelsens kombination af faglig bredde og dybde og gennem samspillet mellem fagene.

§ 2. Eleverne skal gennem uddannelsens faglige og pædagogiske progression udvikle faglig indsigt og studiekompetence. De skal opnå fortrolighed med at anvende forskellige arbejdsformer og opnå evne til at fungere i et studiemiljø, hvor kravene til selvstændighed, samarbejde og sans for at opsøge viden er centrale.

§ 3. Uddannelserne skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes udvikling af personlig myndighed. Eleverne skal derfor lære at forholde sig reflekterende og ansvarligt til deres omverden: medmennesker, natur og samfund samt til deres udvikling. Uddannelserne skal tillige udvikle elevernes kreative og innovative evner og kritiske sans.

§ 4. Uddannelserne og institutionskulturen som helhed skal forberede eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Undervisningen og hele institutionens dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. Eleverne skal derigennem opnå forudsætninger for aktiv medvirken i et demokratisk samfund og forståelse for mulighederne for individuelt og i fællesskab at bidrage til udvikling og forandring samt forståelse af såvel det nære som det europæiske og det globale perspektiv.

Lære- og studieplaner
I fagbilagene til gymnasieloven og -bekendtgørelsen fremgår det, hvilke faglige mål og tilrettelæggelsesmæssige krav, der stilles i de enkelte fag. Disse fagbilag kan tilgås via fagbeskrivelserne.

Til hver klasse på OG hører der et team, som sammen med rektor skal sikre sammenhæng og progression i undervisningen. Tidligt i skoleåret fremlægger teamet en studieplan for klassen, hvor det fremgår, hvilke mål der skal opfyldes i løbet af året. Her på skolen har vi valgt, at teamet laver en kort og klar overordnet studieplan, som indbefatter flerfaglige samarbejder, og hvor der fremgår en progression i arbejdsformer, kompetencer og elevernes stadig større bevidsthed om egne læreprocesser. Denne studieplan er primært et internt arbejdsredskab.

I tillæg til den overordnede studieplan udarbejdes der for hver klasse en studieplan på Lectio, hvor alle fags planer for særfaglige forløb og samspil med andre fag fremgår. Studieplanen i Lectio justeres og opdateres løbende, men de forløb, som fremgår her, understøtter selvfølgelig målene i den overordnede studieplan.

Udover mål og planer, som fremgår af studieplanerne, fremlægger teamet tidligt i skoleåret en plan for elevernes skriftlige arbejde, dels for at sikre opfyldelse af faglige mål, men også for at fordele elevernes arbejdsbyrde jævnt over hele uddannelsesforløbet.

Eksamen og bonusordninger

Hvis du har fem A-fag, må du gange dit gennemsnit med 1,03. Hvis du har 6 A-fag, må du gange dit gennemsnit med 1,06.

Eksamen

  • Du skal til 10 eksamener i alt (inkl. SRP og DA/skr.)
  • Hvis du har fem A-fag, skal du til en ekstra eksamen
  • STX-eksamen skal indeholde mindst tre mundtlige hhv. tre skriftlige eksamener
  • I A-fag med både en skriftlig og mundtlig karakter skal der aflægges mindst én eksamen
Osta Cialis netistä Köpa viagra på nätet Sverige Kjøpe Viagra på nett i Norge Køb Viagra på nettet i DanmarkKöpa Cialis på nätet Köpa viagra på nätet Sverige Köpa Cialis Sverige