fbpx
Ordrup Gymnasium
Ordrup Gymnasium

Store skriftlige opgaver

I din gymnasietid skal du igennem en række tværfaglige forløb, som samlet set skal ruste dig til det studieretningsprojekt (SRP), du skal skrive i 3.g. Som en del af processen frem mod SRP skal du i 1.g skrive en opgave i dansk og historie (DHO), og i 2.g skal du skrive en opgave, hvor mindst ét af dine studieretningsfag indgår (SRO). Herunder får du et overblik over opgaverne, og der linkes til de vejledninger, som skaber rammerne for dine projekter.

Skrivevejledning
Egne refleksioner
Tidspunkt
Forarbejdet til DHO foregår i det sidste dansk- og historieforløb, som afsluttes med et obligatorisk skrivekursus i slutningen af maj. Herefter skrives opgaven (3 arbejdsdage), som endeligt forsvares til en mundtlig årsprøve placeret i eksamensperioden.
Forarbejdet til SRO foregår i SRO-fagene og i det tværfaglige forløb op til opgaven, som skrives i slutningen af december (3 arbejdsdage). SRO afsluttes med en mundtlig fremlæggelse, som forberedes i et obligatorisk mundtlighedskursus i januar-februar.
I december igangsættes processen frem mod SRP: inspiration i fagene, fagvalg, vejledning, problemformulering mm. Selve SRP-skriveperioden er to sammenhængende uger i marts-april. I skriveperioden indgår både frivillige og obligatoriske SRP-aktiviteter, og inden den mundtlige eksamen afholdes et obligatorisk kursus i videnskabsteori og mundtlighed.
Opgavetype
Første akademiske opgave som besvarelse på en udleveret opgaveformulering. 6-8 normalsider. Individuel eller parvis besvarelse.
Anden akademiske opgave. Først udarbejdes en tværfaglig problemformulering i grupper – denne omsættes af lærerne til en opgaveformulering, som skal besvares i SRO’en. 6-8 normalsider. Individuel besvarelse.
Stor akademisk opgave. Først udarbejdes en kompleks problemformulering på tværs af de indgående fag – denne omsættes af lærerne til en opgaveformulering, som skal besvares i SRP’en. 15-20 normalsider. Individuel besvarelse.
Kompetencer
Læse og forstå tekster i en historisk sammenhæng. Kritisk tilgang til kilderne. Formidle faglig viden i et præcist sprog med brug af relevante fagbegreber og metoder.
Forståelse for fagenes identitet og metoder. Kritisk udvælgelse af forskelligartet materiale. Problemformulering. Sikker formidling af faglig viden i et præcist sprog med brug af relevante fagbegreber og metoder.
Selvstændig undersøgelse af et problem – herefter begrundet valg af fag. Selvstændig og kritisk udvælgelse af forskelligartet materiale. Sikker og reflekteret formidling af faglig viden i et præcist sprog med brug af relevante fagbegreber samt forskellige metoder og faglige tilgange.
Evaluering
Individuel mundtlig årsprøve efterfulgt af feedback på DHO og fremadrettede ”gode råd”. DHO-refleksioner indføres i elevporteføljen.
Individuel mundtlig fremlæggelse efterfulgt af feedback på SRO og fremadrettede ”gode råd”. SRO-refleksioner indføres i elevporteføljen.
Mundtlig eksamen med ekstern censor. Samlet bedømmelse på baggrund af både det skriftlige produkt og den mundtlige præstation. Se bedømmelseskriterierne i SRP-vejledningen.
Osta Cialis netistä Köpa viagra på nätet Sverige Kjøpe Viagra på nett i Norge Køb Viagra på nettet i DanmarkKöpa Cialis på nätet Köpa viagra på nätet Sverige Köpa Cialis Sverige