Store skriftlige opgaver

I din gymnasietid skal du igennem en række tværfaglige forløb, som samlet set skal ruste dig til det studieretningsprojekt (SRP), du skal skrive i 3.g. Som en del af processen frem mod SRP skal du i 1.g skrive en opgave i dansk og historie (DHO), og i 2.g skal du skrive en opgave i dine studieretningsfag (SRO). Herunder får du et overblik over opgaverne, og der linkes til de vejledninger, som skaber rammerne for dine projekter.

Skrivevejledning
Egne refleksioner
Tidspunkt
Forarbejdet til DHO foregår i det sidste dansk- og historieforløb, som afsluttes med et obligatorisk skrivekursus i slutningen af maj. Herefter skrives opgaven (3 arbejdsdage), som endeligt forsvares til en mundtlig årsprøve placeret i eksamensperioden.
Forarbejdet til SRO foregår i SRO-fagene og i det tværfaglige forløb op til opgaven, som skrives i slutningen af december (3 arbejdsdage). SRO afsluttes med en mundtlig fremlæggelse, som forberedes i et obligatorisk mundtlighedskursus.
I januar igangsættes processen frem mod SRP: inspiration i fagene, fagvalg, vejledning, problemformulering mm. Selve SRP-skriveperioden er to sammenhængende uger i marts-april. I skriveperioden indgår både frivillige og obligatoriske SRP-aktiviteter, og inden den mundtlige eksamen afholdes et obligatorisk kursus i videnskabsteori og mundtlighed.
Opgavetype
Første akademiske opgave som besvarelse på en udleveret opgaveformulering. 6-8 normalsider. Individuel eller parvis besvarelse.
Anden akademiske opgave. Først udarbejdes en tværfaglig problemformulering i grupper – denne omsættes af lærerne til en opgaveformulering, som skal besvares i SRO’en. 6-8 normalsider. Individuel besvarelse.
Stor akademisk opgave. Først udarbejdes en kompleks problemformulering på tværs af de indgående fag – denne omsættes af lærerne til en opgaveformulering, som skal besvares i SRP’en. 15-20 normalsider. Individuel besvarelse.
Kompetencer
Læse og forstå tekster i en historisk sammenhæng. Kritisk tilgang til kilderne. Formidle faglig viden i et præcist sprog med brug af relevante fagbegreber og metoder.
Forståelse for studieretningsfagenes identitet og metoder. Kritisk udvælgelse af forskelligartet materiale. Problemformulering. Sikker formidling af faglig viden i et præcist sprog med brug af relevante fagbegreber og metoder.
Selvstændig undersøgelse af et problem – herefter begrundet valg af fag. Selvstændig og kritisk udvælgelse af forskelligartet materiale. Sikker og reflekteret formidling af faglig viden i et præcist sprog med brug af relevante fagbegreber samt forskellige metoder og faglige tilgange.
Evaluering
Individuel mundtlig årsprøve efterfulgt af feedback på DHO og fremadrettede ”gode råd”. DHO-refleksioner indføres her i elevporteføljen.
Individuel mundtlig fremlæggelse efterfulgt af feedback på SRO og fremadrettede ”gode råd”. SRO-refleksioner indføres her i elevporteføljen.
Mundtlig eksamen med ekstern censor. Samlet bedømmelse på baggrund af både det skriftlige produkt og den mundtlige præstation. Se bedømmelseskriterierne i SRP-vejledningen.