Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /srv/users/ordrup/apps/ordrup-gym/public/wp-content/themes/website/inc/_application_boostrap.inc on line 22
Generel forældreinfo - Ordrup Gymnasium
Ordrup Gymnasium
Ordrup Gymnasium

Generel forældreinfo

På OG afholder vi løbende arrangementer – nogle kun for elever, andre også for forældre og interesserede borgere i lokalmiljøet. Vi vil rigtig gerne udsende informationer til OG-elevernes forældre via mail, hvorfor det er vigtigt, at vi har den korrekte e-mail. Send derfor meget gerne de korrekte oplysninger til kontor@ordrupgym.dk

Kalender og skema

En samlet kalender over skoleåret kan tilgås via Lectio (via elevens login), mens ferieplanen findes her.

Forældremøder og forældrekonsultationer

Der afholdes Forældreaften for 1.g’ernes forældre i august, hvor der sættes fokus på elevernes forestående valg af studieretning. I november/december er de nye studieretningsklasser dannet, og her inviteres forældrene til klassemøder med fokus på bl.a. klassens trivsel, faglighed, rejser i de tre gymnasieår mv.

I februar-marts afholdes der “feedbacksamtaler” i 1.g, hvor skolen på baggrund af trivsel, studiekompetencer, karakterer og fravær vurderer, hvilke elever som vil have gavn af en forældresamtale. Skolen sender invitation pr. mail.

Der afholdes ikke forældrekonsultationer for elever i 2.g og 3.g, men det er stadig muligt, at team/ studievejleder indkalder elever (med forældre), som har særlige udfordringer. Og som forælder er man selvfølgelig altid meget velkommen til at kontakte skolen.

Datoer i skoleåret 2023-24

Forældremøde 1.g: den 7. august (om unge i gymnasiet og SR-valg) og i uge 48 (klasserne fordeles på to aftener)

Læringssamtaler 1.g: uge 11

Klasseskift og valgfag

Vi får nogle gange henvendelser fra forældre, fordi en elev har et ønske om at skifte klasse, hold eller fag. Vi har beskrevet retningslinjerne for dette her – og i forbindelse med valg af studieretning og valgfag får eleverne altid en grundig orientering om, at deres valg ligger fast.

Studiekort

Ved skolestart får alle elever et elektronisk studiekort. Studiekortet fungerer også som betalingskort til køb af billet til skolens fester og som betalingskort i OG’s kantine.

Læs mere om ordningen her.

Karakterer til elever under 18 år

Karakterer gives udelukkende elektronisk på Lectio.

Hvis du har problemer med at få adgang til det rette sted på Lectio, er du velkommen til at kontakte skolens kontor på 39640178. Der kan du få oplyst dit barns karakterer, såfremt han eller hun ikke er fyldt 18 år.

Der gives følgende karakterer:

1. terminskarakter: i slutningen af oktober/starten af november får 2. og 3.g’erne standpunktskarakter i alle fag. 1.g’erne får standpunktskarakter efter grundforløbet.
2. terminskarakter: i slutningen af februar.
Årskarakter: der gives karakterer i de afsluttende fag i starten af maj for både 1., 2., og 3.g. For 1.g og 2.g gives der karakter i de fag, der fortsætter, i slutningen af maj.

Lån af skolens bøger

I løbet af gymnasietiden får man som elev udleveret en del bøger til anvendelse i undervisningen. Når bøgerne ikke længere skal anvendes, bliver de hjemkaldt, og alle bøger skal allersenest afleveres den sidste eksamensdag i 3.g. Hvis en bog mangler, vil eleven blive opkrævet betaling for denne.

Deltagerbetaling

På OG pålægges der deltager-/egenbetaling på følgende:

  • Studierejser og ekskursioner, herunder eksempelvis biograf- og teaterture.
  • CAS-værktøjet TI-Nspire, der bruges i matematikundervisningen.
  • Elektroniske ordbøger.
  • Elevens egne udprint.

Legatbogen.dk eller Fundraising.how giver et generelt overblik over støttemuligheder og legater i Danmark.

Osta Cialis netistä Köpa viagra på nätet Sverige Kjøpe Viagra på nett i Norge Køb Viagra på nettet i DanmarkKöpa Cialis på nätet Köpa viagra på nätet Sverige Köpa Cialis Sverige