fbpx
Ordrup Gymnasium
Ordrup Gymnasium

Digital politik

Overordnede mål og visioner
OG’s overordnede mål er at uddanne og almendanne eleverne på bedst mulige måde, således at de er rustede til den virkelighed, der følger efter gymnasiet. Det gælder til dels det efterfølgende uddannelsesvalg, men ikke mindst den virkelighed der knytter sig til at være samfundsborger i en globaliseret og stærkt digitaliseret verden.

Den del af dannelsesbegrebet, der knytter sig til elevernes digitale dannelse, tager afsæt i de generelle visioner og værdier, som er beskrevet i skolens værdigrundlag. OG’s digitale politik har som mål at formidle sund og ordentlig adfærd, som værner om et trygt og respektfuldt fællesskab på forskellige digitale platforme, som enten er knyttet til undervisningen eller elevernes sociale interaktion med hinanden.

Det digitale dannelsesbegreb indeholder på OG mange forskellige kompetencer, som via skolens digitale progressionsplan udmøntes gennem den daglige deltagelse i undervisningen, diverse udvalgsarbejder, introforløb og forskellige arrangementer med mere eller mindre inddragelse af elever, lærere, ledelse og forældre.

Målet er at fremme en tillidsfuld adfærd, som bygger på respekt for hinandens privatliv i overensstemmelse med OG’s værdier, studie- og ordensregler og den gældende lovgivning på området. Nedenstående knytter sig i særlig grad til etik og moral på sociale medier.

Målsætning

 • At gøre eleverne bevidste om, at deres handlinger på nettet kan have konsekvenser for deres eget liv.
 • At gøre eleverne bevidste om, at deres handlinger på nettet kan have konsekvenser for andres liv.
 • At gøre eleverne bevidste om, hvordan forskellige handlinger på nettet har indflydelse på fællesskabet.
 • At gøre eleverne til reflekterede brugere af forskellige sociale platforme.
 • At vi i fællesskab kan italesætte problematisk adfærd på nettet for at imødekomme tilskuereffekter, lemmingeeffekter og/eller flertalsmisforståelser.
 • At formidle lovgivning, strafferamme og konsekvenser på området gennem forskellige initiativer.

Generelle regler

 • Alle har et ansvar for, at der udvises respekt og en ordentlig tone på nettet.
 • Der må ikke deles materialer uden samtykke. Det er ulovligt og kan være strafbart.
 • Respekter hinandens privatliv.
 • Identitetstyveri eller hacking (FaceRape, LectioRape mm.) er ulovligt og imod OG’s studie- og ordensregler.
 • Vi accepterer ikke digital mobning eller chikane på nettet.
 • Vi accepterer ikke nogen form for krænkende eller nedladende adfærd på nettet.

Handleplan
Hvad sker der ved anmeldelser fra elever, der føler sig krænket, eller ved anmeldelser fra elever, der er vidne til krænkelser af personer på nettet?

 1. Skaden anmeldes til studievejleder, team, ledelse eller rektor.
 2. Skadens omfang afdækkes.
 3. Berørte elever hjælpes og bistås i det videre forløb.
 4. Der gives støtte til at få handlingerne stoppet.
 5. Det videre forløb planlægges sammen med de involverede elever.

Det betyder, at alle henvendelser tages seriøst, og skadens omfang vurderes i forhold til gældende lovgivning i den enkelte situation.

Sanktioner
Ved overtrædelse ovenstående regler gælder de generelle sanktionsmuligheder som beskrevet i OG’s studie- og ordensregler jf. ”Bekendtgørelse nr. 1077 af 13. september 2017 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser”.

Osta Cialis netistä Köpa viagra på nätet Sverige Kjøpe Viagra på nett i Norge Køb Viagra på nettet i DanmarkKöpa Cialis på nätet Köpa viagra på nätet Sverige Köpa Cialis Sverige