Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /srv/users/ordrup/apps/ordrup-gym/public/wp-content/themes/website/inc/_application_boostrap.inc on line 22
Persondata og ETU - Ordrup Gymnasium
Ordrup Gymnasium
Ordrup Gymnasium

Persondata i forbindelse med elevtrivselsundersøgelse (ETU)

Som en del af gymnasiereformen fra 2017 har Undervisningsministreret besluttet, at alle ungdomsuddannelser landet over skal afholde en obligatorisk elevtrivselsundersøgelse som led i skolernes kvalitetsarbejde. I den forbindelse har Styrelsen for It og Læring udarbejdet en spørgeramme, der har til hensigt at afdække elevernes trivsel i gymnasiet. Eleverne skal besvare spørgsmålene i et digitalt spørgeskema udarbejdet til formålet, og indsamlingen af besvarelser skal være afsluttet inden jul.

Formålet med elevtrivselsmålingen

  • Alle gymnasieelever har ret til et godt læringsmiljø, så undervisningen kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det er desuden vigtigt, at skolernes undervisningsmiljø og sociale miljø bidrager til at fremme elevernes muligheder for udvikling og læring.
  • Trivselsmålingen bidrager til at afdække områder, hvor der er brug for en særlig indsats og opfølgning i forhold til elevernes faglige og sociale trivsel. Lærerne kan ikke give individuel feedback i forhold til den enkelte elev, da lærerne ikke kan se de enkelte besvarelser, kun klassens og skolens samlede resultat.

Adgang til resultaterne

Trivselsmålingen er en statistisk undersøgelse. Undersøgelsens resultat vil blive formidlet til skolen på en sådan måde, at elevernes individuelle svar ikke kan identificeres. Elevernes lærere har ikke adgang til de individuelle besvarelser, som behandles fortroligt. Det betyder også, at skolens opfølgning på trivselsmålingen sker på klasse- og skoleniveau og ikke ved indsatser målrettet den enkelte elev.

Besvarelserne indsamles sammen med elevernes CPR-nummer via Uni-Login og videregives digitalt til Styrelsen for It og Læring. Her anvendes besvarelserne kun til statistik og analyser af uddannelsessektorens udvikling. Data indgår desuden i Undervisningsministeriets statistikberedskab til brug for forskning og statistiske analyser.

Til at bistå med afviklingen af trivselsmåling og indsamling af data anvender vi en ekstern databehandler for at sikre fortrolig omgang med data og CPR-numre. Der indgås en databehandleraftale med Aspekt R&D, som har mange års erfaring med behandling af fortrolig data. Aspekt står for indberetningen af data til Styrelsen for It og Læring. Efterfølgende vil skolens ledelse have adgang til de statistiske data, hvorfra vi kan lave analyser på skoleniveau, årgangsniveau og klasseniveau og således inddrage analyserne i vores daglige arbejde med trivsel på OG. Elevtrivselsmålingerne vil desuden blive delt med klassernes teams som led i klassens arbejde med det gode læringsmiljø, trivsel og motivation.

Da besvarelserne indsamles med statistisk formål, har eleverne ikke ret til at få udleveret, rettet eller slettet deres besvarelse hos Styrelsen for It og Læring eller hos os, inden vi oversender den til Styrelsen for It og Læring. Styrelsen for It og Læring opbevarer elevernes svar i overensstemmelse med Datatilsynets retningslinjer, så længe der er behov for at følge udviklingen i elevernes trivsel på gymnasieområdet.

Afviklingen af trivselsmålingen

Trivselsmålingen gennemføres som en del af undervisningen, som eleverne skal deltage i. Hvis der er spørgsmål, som eleverne ikke ønsker at besvare, kan de benytte svarkategorien ”ved ikke”. Hvis eleverne ikke deltager i trivselsmålingen, har det ikke konsekvenser for dem.

Vi har indgået en databehandleraftale med Aspekt R&D, der er dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, der indsamles, når eleverne svarer på spørgsmålene i trivselsmålingen. Hvis du har spørgsmål om indsamlingen, så kontakt skolens administration eller ledelse. Du kan også kontakte skolens IT-ansvarlige Jan Caesar på jc@ordrup-gym.dk og høre mere om, hvordan personoplysningerne bliver behandlet i forbindelse med trivselsmålingen.

Eleverne har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis de er utilfredse med den måde, vi behandler personoplysningerne på.

Osta Cialis netistä Köpa viagra på nätet Sverige Kjøpe Viagra på nett i Norge Køb Viagra på nettet i DanmarkKöpa Cialis på nätet Köpa viagra på nätet Sverige Köpa Cialis Sverige