Årets gang

Efterår
I august står studievejledningen for tilrettelæggelsen af introforløbet i 1.g, så her møder de nye elever skolens studievejledere for første gang.

I grundforløbet i 1.g er der til hver klasse tilknyttet et team bestående af en lærer og en studievejleder, som sørger for at vejlede eleverne frem mod deres endelige valg af studieretning (valget træffes lige inden efterårsferien). I september inviteres alle 1.g-forældre til en Forældreaften, hvor der vil være mulighed for at stille opklarende spørgsmål vedr. studieretningsvalget.

I september i 1.g afholder studievejlederen to timer med klassen, hvor gennemførselsvejledningen og elementær studieteknik introduceres. Studievejlederen afholder desuden indslusningssamtaler med alle 1.g-elever, hvor der lægges vægt på overgangen fra folkeskole til gymnasium, udviklingen fra elev til studerende – og den enkelte elevs trivsel.

I november får 2.g-eleverne generel information om valgfag.

I alle 2.g-klasser afholdes der i november en undersøgelse vedr. trivsel og studievaner. Eleverne udfylder et spørgeskema i Lectio, hvorefter enkeltelever eller grupper af elever indkaldes til uddybende samtaler.

Ved forældrekonsultationerne i december kan studievejlederen konsulteres på linje med klassens øvrige lærere. Tid til forældrekonsultation bookes via Lectio.

Forår
I perioden december-februar arrangerer studievejledningen besøgsdage for 9. og 10. klasse og efterskoleelever, og en besøgsdag på OG kan bookes via skolens hjemmeside.

I april-maj afholder studievejlederen samtaler med alle 3.g-elever (i grupper) om deres fremtidige studie- og erhvervsplaner.

I maj afholder studievejledningen eksamenstræningskursus for elever på alle tre klassetrin. På kurset fokuseres der på eksamensteknik og eksamensangst.