fbpx
Ordrup Gymnasium
Ordrup Gymnasium

Ordblinde, der starter på OG

Er du af en læsevejleder testet ordblind med Børne- og Undervisningsministeriets officielle ordblindetest, har du ret til IT-hjælpemidler, adgang til onlinebiblioteket Nota samt forlænget tid til en del af dine officielle eksamener og prøver (se mere herunder).

Når du som ordblind begynder på OG, vil du blive kontaktet af skolens læsevejledere indenfor de første tre uger. Her vil du få udleveret en samtykkeerklæring, som skal underskrives af dine forældre. Du er velkommen til at medbringe den underskrevne blanket allerede til det første møde med læsevejlederne:

Samtykkeerklæring læsevejledningen

Når vi har modtaget den underskrevne samtykkeerklæring, ansøger læsevejlederne om IT-hjælpemidler (programmet IntoWords) og adgang til Nota hos STUK (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet). Når programmerne er bevilliget, kontakter vi dig via Lectio for at aftale en tid, hvor vi kan hjælpe dig med at installere og gennemgå programmerne.

Her taler vi også om muligheder og behov for at ansøge om studiestøttetimer. Du kan læse mere om studiestøttetimer for ordblinde i gymnasiet her.

Har du mistanke om, at du er ordblind, eller har du tidligere brugt IT-hjælpemidler som fx AppWriter eller IntoWords, men ikke testet ordblind med Børne- og Undervisningsministeriets officielle ordblindetest, så kan du henvende dig til læsevejlederne, som vil se på mulighederne for at hjælpe.

Det er STUK (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet), der tildeler tilladte hjælpeprogrammer. Fra januar 2023 har IntoWords været tildelt som det tilladte hjælpeprogram.

STUK’s retningslinjer om tilladte hjælpemidler

Institutionen kan tillade følgende eksaminander at bruge læse-skriveteknologi på særlige prøvevilkår:

  • Ordblinde eksaminander – dvs. eksaminander, der er testet i rød kategori med Børne- og Undervisningsministeriets nationale ordblindetest eller tilsvarende standardiseret ordblindetest.
  • Eksaminander, som har fået bevilget læse-skriveteknologi gennem SPS-ordningen. Det kan fx være eksaminander, som har fået bevilget læse-skriveteknologi gennem SPS-ordningen på baggrund af et gult testresultat i Ordblindetesten, baggrundsoplysninger og supplerende testning.

Institutionen skal individuelt vurdere, om den konkrete læse-skriveteknologi er relevant kompensation for disse eksaminander ved en given prøve, samt at hjælpemidlet ikke overkompenserer og dermed ændrer på prøvens niveau, jf. § 19 i den almene eksamensbekendtgørelse. De funktioner til læse-skriveteknologi, som i udgangspunkt blandt andet må anvendes af ordblinde eksaminander til prøver, er oplæsning, ordforslag og tale-til-tekst.

Institutionen kan tillade disse eksaminander at bruge læse-skriveteknologi fra en anden udbyder end den, der bevilges gennem SPS-ordningen (fx AppWriter i stedet for IntoWords). Dette kan ske, hvis eksaminanden selv har købt en licens til programmet.

Det er meget vigtigt at bemærke, at selvbetalte licenser til læse-skriveteknologi kan indeholde flere funktioner end det, der bevilliges via SPS-ordningen. Det kan fx være grammatiske og sætningsanalytiske funktioner, der tilbyder eksaminanden hjælp med at rette grammatik, tegnsætning, bøjning eller sætningsopbygning. Disse ekstra funktioner må ikke anvendes til prøver, da de ændrer på prøvens niveau og ikke er en direkte kompensation for ordblindhed, jf. § 19 i den almene eksamensbekendtgørelse.

(af mail fra STUK den 27.11.23)

STUK præciserer endvidere, at det ikke er tilladt at anvende online-versionen af Word eller funktioner i Google.drev, da disse programmer åbner for, at der kan foregå samskrivning eller kommunikation med omverdenen, hvilket ikke er tilladt under eksamen. Hermed understreges det, at ordblinde eksaminander kun må anvende funktionerne til oplæsning, ordforslag og tale-til-tekst i IntoWords eller AppWriter.

(af mail fra STUK den 20.2.24)

Ordblinde og eksamen – råd, rettigheder og regler
Hjælpemidler

Når du skal til prøver og eksamener, må du gerne bruge de tildelte og tilladte IT-hjælpemidler (se herover).

VIGTIGT vedr. prøver med delprøve uden hjælpemidler: I nogle sprogfag og i matematik er der en delprøve uden hjælpemidler. Som ordblind må du gerne tilgå opgaven i Netprøver fra prøvestart (eksamen), så du kan anvende det tilladte oplæsnings- og ordforslagsprogram – dette forudsætter, at du også er på ExamCookie fra prøvens start. Bemærk desuden, at du skal skrive din besvarelse i hånden og aflevere den på det udleverede ark. Ved termins- og årsprøver kan du tilgå opgaven via Lectio (i stedet for Netprøver).

Du er selv ansvarlig for at holde dine programmer og din computer opdaterede. Det er dit ansvar, at dine hjælpemidler fungerer, men har du problemer, hjælper læsevejlederne dig gerne med at løse dem (du skal dog henvende dig i god tid inden eksamen).

Tjek, at offline-versionen af dit hjælpeprogram virker. Tjek også, at dit hjælpeprogram kan læse pdf-filer, som er skannet som billeder, og ikke som tekst, fx ved at anvende udklipslæseren.

Det er også vigtigt, at du forud for eksamen henter dine lærebøger i Nota, og at du tjekker, at du kan tilgå/læse bøgerne offline.

Forlænget tid

Som ordblind får du tildelt forlænget tid til de fleste officielle prøver og eksaminer. I din eksamensoversigt kan du se, hvor meget tid du får ekstra. Enkelte prøver er uden ekstra tid: spørg vicerektor eller din læsevejleder, hvis du er i tvivl, om du burde have fået forlænget tid (der gives fx ikke forlænget til prøver med 24-timers forberedelse eller de store skriftlige opgaver: DHO, SRO og SRP). Prøver og screeninger, som afholdes i fagtimerne, er ikke omfattet af ovenstående.

Eksamensopgaver

Hvis du skal til mundtlig eksamen eller prøve, er det vigtigt, at du bestiller din eksamenstekst i elektronisk version hos din lærer eller hos din læsevejleder (vi skriver ud inden eksamen, men det er dit eget ansvar at bestille). Hvis du ikke har bestilt elektronisk tekst, kan du ikke forvente, at din lærer kan give dig teksten elektronisk til eksamen. Det er altid en god idé at gå i dialog med din lærer, så du sikrer dig, at vedkommende er opmærksom på, at du har brug for at få tekster udleveret elektronisk.

Ved skriftlige eksaminer får du altid elektronisk adgang til dine opgaver i Netprøver. Ved interne prøver, dvs. termins- og årsprøver, bør du på forhånd sikre dig, at din lærer udleverer spørgsmålet i elektronisk form til dig. Husk dog, at der er særlige forhold vedr. delprøver uden hjælpemidler (se herover).

Osta Cialis netistä Köpa viagra på nätet Sverige Kjøpe Viagra på nett i Norge Køb Viagra på nettet i DanmarkKöpa Cialis på nätet Köpa viagra på nätet Sverige Köpa Cialis Sverige