Fraværstal på OG

For skoleåret 2017/18 er fraværstallene følgende:

Fysisk fravær (samlet 9,14%):
1.g: 8,41%
2.g: 8,83%
3.g: 10,39%

Skriftligt fravær (samlet 6,96%):
1.g: 6,05%
2.g: 6,24%
3.g: 8,96%