De fem temaer i visionen

Faglighed

   –  ”Glæden ved at lære, modet til at fejle”  –

På OG er faglig dannelse og almen dannelse to sider af samme sag. Viden, kompetencer og medmenneskelig forståelse går hånd i hånd, og eleverne uddannes til videnskabelig tænkning og kritisk stillingtagen.

Målsætninger:

o   Almen dannelse står centralt på OG i undervisningen og generelt i skolens liv.

o   Høj faglighed understøtter elevernes evne til at træffe kvalificerede valg og kunne handle på dem – både individuelt og i fællesskaber.

o   Digital og teknologisk dannelse er en central del af fagligheden på OG, og vi forholder os nysgerrigt og kritisk til nye teknologiske muligheder.

o   På OG er der vilje til og nysgerrighed efter at afprøve nye fag, fagligheder og metoder, både i fagene og på tværs af hele skolen.

o   OG’s lærere samarbejder professionelt om fælles planlægning og udvikling, supervision og vidensdeling.

o   OG har et respektfuldt, udfordrende og engagerende læringsmiljø med plads til at være ambitiøs og talentfuld – og til at fejle.

Skolekultur

   –  ”Vores fælles skole”  –

Skolekulturen på OG er en vi-kultur, hvor vi skaber stærke fællesskaber med fokus på engagement, samvær og nærvær. Det betyder, at den almene dannelse også foregår uden for undervisningen i skolens mange interessefællesskaber.

Målsætninger:

o   OG skaber gode fysiske, strukturelle og sociale rammer, for at vi sammen kan udvikle sunde fællesskaber.

o   Elevdemokrati og samskabelse er grundlaget for en inkluderende skolekultur.

o   Vi hjælper hinanden med projekter og ideer baseret på selvstændige initiativer.

o   Igennem nysgerrig dialog og stærke relationer forholder vi os aktivt og ansvarligt til ungdomskulturen og samfundsudviklingen for at skabe et trygt og meningsfuldt ungdomsliv.

Lokal forankring

   –  ”Det nærværende OG”  –

På OG indbefatter almen dannelse, at vi er i stand til at handle som demokratiske og kulturelt medskabende borgere samt initiativrige rollemodeller i lokalsamfundet.

Målsætninger:

o   OG spiller en stærk rolle i lokalsamfundet. Lokale projekter udvikles på OG i samarbejde med lokale aktører og udbredes udenfor skolen til gavn for elever, forældre og lokalområdet.

o   På OG tænker vi de lokale muligheder, fx de fysiske omgivelser, samarbejdspartnere og institutioner, ind i den daglige undervisning.

o   På OG oplever vi at kunne gøre en positiv forskel i lokalområdet, realisere gode ideer og udvise lederskab i samarbejde med civilsamfundet og andre interessenter.

Globalt udsyn

   –  ”OG møder verden”  –

På OG tror vi på, at udsyn, indblik og nysgerrighed danner handlekraftige mennesker, der tager ansvar og er i stand til positivt at påvirke den globale udvikling.

Målsætninger:

o   På OG arbejder vi aktivt med globale problemstillinger og med vores ansvar og handlemuligheder i forhold til fremtidens politiske, moralske, klimamæssige og teknologiske udfordringer.

o   Vores studierejser har til formål at understøtte udsyn, identitetsdannelse og faglighed samt studieretningernes forskellige profiler.

o   På OG ser vi værdien i kulturmøder og i stærke sproglige kompetencer, og vi har modet til at anvende fremmedsprog i forskellige sammenhænge.

Bæredygtighed

   –  ”OG tager ansvar”  –

På OG er bæredygtig dannelse lig med viden om, hvordan vores adfærd påvirker vores omverden, og med evnen til at tænke og handle med ansvar og respekt for vores omgivelser.

Målsætninger:

o   På OG arbejder vi med miljømæssig ansvarlighed, både i egen adfærd og for at påvirke til større miljøbevidsthed i samarbejde med lokalområdet.

o   På OG arbejder vi i fællesskab med klima, klimaforandringer og bæredygtig adfærd både i og udenfor undervisningen.

o   OG er økonomisk bæredygtig, dvs. vi har en økonomi, der sikrer størst mulig kvalitet og handlefrihed, også for fremtidige elever og medarbejdere.