Elevrådet

Skolens elevråd er nok det vigtigste talerør for eleverne på OG. Elevrådet holder møde ca. en gang om måneden, hvor der diskuteres alt det, der er vigtigt for at OG er et rart sted at være.

Hver klasse vælger en repræsentant og en suppleant lige efter studieretningsforløbets start i 1.g, og man bliver normalt valgt for tre år.

Elevrådet styres af en formand, der bliver valgt umiddelbart efter jul i 1.g. Den nyvalgte bliver næstformand, indtil han/hun overtager formandsposten i 2.g. Man beholder formandsposten skoleåret ud.