Studenter 2010

Kristoffer Krohn Schaldemose fra 3.c holdt studentertalen.

Anna-Mia Bevórt fra 3.p skrev årets studenteressay.