Skolekultur: ”Vores fælles skole”

Skolekulturen på OG er en vi-kultur, hvor vi skaber stærke fællesskaber med fokus på engagement, samvær og nærvær. Det betyder, at den almene dannelse også foregår uden for undervisningen i skolens mange interessefællesskaber.

Målsætninger:

o   OG skaber gode fysiske, strukturelle og sociale rammer, for at vi sammen kan udvikle sunde fællesskaber.

o   Elevdemokrati og samskabelse er grundlaget for en inkluderende skolekultur.

o   Vi hjælper hinanden med projekter og ideer baseret på selvstændige initiativer.

o   Igennem nysgerrig dialog og stærke relationer forholder vi os aktivt og ansvarligt til ungdomskulturen og samfundsudviklingen for at skabe et trygt og meningsfuldt ungdomsliv.