fbpx
Ordrup Gymnasium
Ordrup Gymnasium

Christopher Bisgaard Olesen – master med fokus på ledelsesstrategier for implementering af nye pædagogiske tiltag

Jeg hedder Christopher Bisgaard Olesen. Jeg er lektor i Engelsk og Filosofi på OG, samt international koordinator og kursusleder for pædagogikumkandidater. I 2016 afsluttede jeg min masteruddannelse i gymnasieledelse fra Syddansk Universitet. I løbet af uddannelsen har jeg haft fokus på gymnasiet som organisation, og hvilke udfordringer og muligheder der er i at imødekomme de krav, der stilles til organisationen, både internt og eksternt. Jeg har igennem uddannelsen haft fokus på, hvad der motiverer ledere og medarbejdere, hvordan man styrer og kvalitetssikrer forandringsprocesser, og hvordan man agerer i krydsfeltet mellem pædagogisk udvikling og organisationsudvikling.

I løbet af uddannelsen er jeg blevet klogere på gymnasiet som organisation. Jeg har undersøgt, hvordan organisationsudvikling og pædagogisk udvikling hænger sammen som to perspektiver på en skole, og hvilken betydning motivation har i forhold til udvikling. Jeg har lært, at motivation skabes gennem indflydelse på ens arbejdssituation, men også via en forståelse for andres perspektiver. Denne erfaring inspirerer mig rigtigt meget i mit arbejde med elever og i mit samarbejde med kolleger. Det har desuden bidraget til en selverkendelse om mit eget blik på organisationen.

I min masterafhandling har jeg undersøgt ledelsesstrategierne på OG i forbindelse med implementering af synlig læring på skolen. Herunder har jeg undersøgt, hvordan lærere deltager i processen. Jeg har rejst spørgsmål som fx: Kan man som leder kende sin virkning? Hvordan opfatter medarbejdere lederens intentioner? Hvordan sikrer man, at en forandringsproces forankres i organisationen? Og hvordan kobles forankringen og medarbejderdeltagelse til projektstyringen?

Jeg bruger min viden og erfaringer fra uddannelsen vidt og bredt i mit arbejde, især i samarbejdssammenhænge med mine kolleger og med ledelsen. Det gælder fx i mit arbejde med globalt udvalg, kursuslederjobbet og i udvalget for pædagogisk udvikling. Det har givet mig en forståelse for gymnasiet som et sted, hvor der er mange blikke på en sag, hvor det er vigtigt at sætte parentes om sit eget blik og se sager fra forskellige vinkler. Uddannelsen har derfor givet mig et redskab til at styre processer og til at holde inspirationen og begejstringen for et projekt – og ikke mindst til at lade mig inspirere af andres blikke på sagen.

Osta Cialis netistä Köpa viagra på nätet Sverige Kjøpe Viagra på nett i Norge Køb Viagra på nettet i DanmarkKöpa Cialis på nätet Köpa viagra på nätet Sverige Köpa Cialis Sverige