Studenter 2009

Charlotte Moltke fra 3.r holdt studentertalen.

Pernille Jorst fra 3.r skrev årets studenteressay.