Fællesudvalget

Fællesudvalget er et udvalg på OG, som samler alle elevudvalgene under én hat. Fællesudvalgets opgave er at udveksle idéer og udvikle nye initiativer på tværs af de forskellige elevudvalg. Tanken er, at vi i fællesudvalget kan skabe nye initiativer og udvikle på gamle traditioner i processer, hvor to eller flere udvalg arbejder sammen. Derudover er det også et dialogforum, hvor udvalgene kan bringe forskellige emner til bordet.

Fællesudvalget består af rektor, en pædagogisk leder, to lærere og 1-2 repræsentanter fra hvert elevudvalg, samt formandskabet for elevrådet. Fællesudvalget mødes 3-4 gange årligt.

fff