Lektiehjælp

Eksterne muligheder:

Bemærk: OG anbefaler ikke bestemte firmaer, som tilbyder lektiehjælp. Listen herunder er blot tænkt som inspiration, hvis man som elev (og forældre) overvejer ekstra hjælp til lektierne.

OG-studenter fra 2017, der tilbyder lektiehjælp:

OG-studenter fra 2016, der tilbyder lektiehjælp: