Billeder på OG’s digitale platforme eller trykte medier

Som elev på OG kommer man til at opleve mange spændende ting i og udenfor den almindelige undervisning, og ofte vil der i forbindelse med disse arrangementer blive taget billeder til skolens hjemmeside, OG’s sociale medier samt til andet materiale om skolen. Billederne viser således både det faglige og det sociale miljø på skolen – til stor glæde for tidligere, nuværende og kommende elever samt for deres forældre og venner. Der er her tale om situationsbilleder, som kan blive bragt på skolens digitale platforme eller i vores trykte medier, fx studieretningsbrochuren, hvor vi således ikke indhenter særskilt godkendelse fra personerne på det enkelte billede. Det skal understreges, at der naturligvis ikke præsenteres billeder, der bryder med almindelig etik. Hvor det er muligt, kan man som elev til enhver tid anmode om at få et billede fjernet. Dette sker ved henvendelse til webmaster: cs@ordrupgym.dk

Når eleven starter på OG, bliver han/hun bedt om at give et samtykke til skolens brug af portrætbilleder eller billeder, hvor det ikke er situationen, men personen som er i fokus. Her er der tale om billeder, hvor der fx er angivelse af navn, klasse eller funktion, som gør, at personen kan identificeres.

Sammenfattende gør vi opmærksom på, at der ved brug af billeder i OG-regi altså skelnes mellem situationsbilleder, som ikke kræver særligt samtykke, og portrætbilleder, hvor personen på billedet tydeligt er identificerbar (fx pga. navns nævnelse). Sidstnævnte kræver samtykke fra eleven.