Eliteidræt og gymnasium

At dyrke eliteidræt og samtidig tage en gymnasial uddannelse er en udfordring for de fleste. På OG ved vi, hvordan udfordringen kan håndteres!

OG har mange års erfaring med at støtte og guide elever, der ud over at dyrke den idræt, som de brænder for, også vil tage en ungdomsuddannelse. Uddannelsen kan man jo få brug for, når idrætskarrieren ikke længere er det vigtigste.

På OG tager vi ansvar for, at du kan gennemføre uddannelsen, og vi giver dig friere rammer i relation til din sport, hvis du til gengæld viser seriøsitet i forhold til din gymnasieuddannelse.

Her kan du læse en lille artikel om én af OG’s eliteidrætselever, curlingspilleren Mathilde Halse, som også deltog ved vinter-OL i 2018.

Som eliteidrætselev på OG får du:

1. Frit valg af studieretning

  • Dit ønske om studieretning skal ikke begrænses af din idrætsinteresse – tværtimod skal begge interesser tilgodeses.
  • Du bliver igennem 3 år en del af det gode sociale miljø på skolen sammen med dine klassekammerater.
  • Du bliver student på 3 år.

2. Morgentræning og mentalitetsudvikling

  • Du får mulighed for at morgentræne to gange om ugen: én gang obligatorisk basistræning på skolen og én gang morgentræning tilrettelagt af din klub.
  • Du kan deltage i seminarer om vindermentalitet og generel idrætspsykologisk sparring, der kan hjælpe dig med at håndtere de mange udfordringer og krav, man tumler med som eliteidrætsudøver og gymnasieelev.

3. En fast koordinator på skolen

  • Der er en fast koordinator på skolen, som du altid kan kontakte for at få hjælp til at klare hverdagens udfordringer og prioriteringer.
  • Koordinatoren kan eksempelvis hjælpe med at aftale lektiehjælp samt vejlede omkring rejseaktiviteter og skoleprioriteringer.

4. Fleksibilitet i forbindelse med stævner og træningslejre

  • OG tager hensyn til rejseaktiviteter i fraværsvurderingerne.
  • Skriftlige afleveringer kan flyttes i forhold til den enkeltes rejseaktivitet.

Hvis du ønsker at søge om optagelse på ordningen, skal du udfylde et skema, som skal sendes til Gentofte Kommune. Dette skema samt flere oplysninger om ordningen finder du her.

Ønsker du mere information, eller har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

OG’s eliteidrætskoordinator

Thomas Høxbro Mørk (TM)
Eliteidrætskoordinator, lærer
Historie · Idræt