Rektor og ledelse

Søren Helstrup (SH)
Rektor
39640178
Christian Mørch (CM)
Administrationschef
39960814
Christina Stefansen (CS)
Vicerektor
39960818
Dansk · Oldtidskundskab · Latin
Simon Vorbjerg Westh (SW)
Uddannelsesleder, lærer, studievejleder (GF3, 2f, 2x, 3y)
39960824
Biologi · Idræt