Rektor og ledelse

Søren Helstrup (SH)
Rektor
39640178
Ole Pinholt (OP)
Vicerektor
39960813
Christian Mørch (CM)
Administrationschef
39960814
Søren Keller Sørensen (SK)
Uddannelsesleder, lærer
39960811
Dansk · Historie
Christina Stefansen (CS)
Uddannelsesleder, lærer
39960818
Dansk · Oldtidskundskab · Latin
Simon Vorbjerg Westh (SW)
Uddannelsesleder, studievejleder, lærer
39960824
Biologi · Idræt