Er du klar til OG?

At vælge ungdomsuddannelse indebærer mange overvejelser, men generelt gælder det, at du med en STX-uddannelse bliver rigtig godt rustet til din videre færd i livet – og mere specifikt til dine videre studier.
På OG er vi altid parate til at besvare evt. spørgsmål, og du er meget velkommen til at kontakte vores dygtige studievejledere – eller bare kigge forbi skolens kontor.
Hvis du allerede har besluttet dig for at søge ind på OG, skal du søge via optagelse.dk, hvor du skal bruge UNI-login eller Nem ID.

Ansøg på optagelse.dk

Info om optagelse 2020

Du skal søge om optagelse på OG via optagelse.dk senest den 1. marts.

Den 18. marts vil du modtage et brev pr. mail/e-boks som kvittering for, at vi har modtaget din ansøgning. Datoen er sat med et lille forbehold.

Herefter reserverer vi pladser til de elever, vi har plads til på OG, og den 30. april vil du så få at vide, om vi har reserveret en plads til dig.

Hvis vi har reserveret en plads til dig, og du er vurderet uddannelsesparat samt bekræfter dette ved folkeskolens afgangseksamen, er du herefter garanteret en plads på OG. I starten af uge 27 vil du modtage det endelige optagelsesbrev med informationer om skolestart, introforløb m.m.

Hvis du er uddannelsesparat, men får et karaktergennemsnit på mellem 2 og 3 i folkeskolens lovbundne afgangsprøver, skal du til en vejledende optagelsessamtale for at blive optaget på OG. Disse samtaler finder sted den 22. juni eller 23. juni.

Hvis du er uddannelsesparat, men får et karaktergennemsnit på under 2 i folkeskolens lovbundne afgangsprøver, skal du til optagelsesprøve den 29. juni og optagelsessamtale snarest herefter.

Hvis du er elev på en prøvefri skole eller ikke opfylder alle adgangskriterier, skal du til en optagelsesprøve den 29. april. Hvis du ikke er vurderet uddannelsesparat, skal du til en optagelsesprøve den 19. juni. Begge prøver finder sted her på OG kl. 10-14. Prøven foregår via Netprøver.dk, og du skal medbringe din computer og dit UNI-login. Vi udsender mere information, når vi ved, hvilke elever det drejer sig om. Optagelsesprøven efterfølges af en optagelsessamtale af cirka 20 minutters varighed ca. 14 dage efter prøveafholdelsen. Herefter vil du få at vide, om du kan optages på OG.

Der afholdes endnu en optagelsesprøve den 4. august.

Du kan læse mere om reglerne for uddannelsesparathedsvurdering og optagelsesreglerne i gymnasieloven og optagelsebekendtgørelsen.