Debat om “puttemiddage”

På OG tager vi stærkt afstand fra “puttemiddage”, dreng-pige-middage, seksualiserede auditions og grænseoverskridende invitationer og adfærd i det hele taget. Og det har vi gjort længe.
Vi sender hvert år et velkomstbrev til de kommende elever og deres forældre, hvor vi tydeligt skriver, hvad vi mener om den slags ekskluderende arrangementer; vi fortæller det til 1.g’erne på første skoledag og ikke mindst til alle OG’s elever på årets første morgensamling. I år har vi i forbindelse med den megen presseomtale skrevet til forældrene om vores holdning, og rektor Søren Helstrup har været på besøg i samtlige 3.g-klasser for at tydeliggøre OG’s holdning til denne type arrangementer. Her har rektor desuden understreget, at vi er villige til at sanktionere elever, der handler imod skolens holdning og værdier, jf. vores studie- og ordensregler. Får man kendskab til konkrete arrangementer, der ikke lever op til skolens værdier, opfordrer vi til, at man retter henvendelse til os med det samme.
Samtidig er det vigtigt at understrege, at vi ikke har kendskab til konkrete episoder, hvor elever er blevet udsat for krænkende adfærd, at vi ikke har auditions eller lignende, og at vi generelt oplever vores elever som høflige, omsorgsfulde og engagerede. Vi holder OG-middage, når eleverne er kommet i studieretninger i november, hvor 2.g’erne arrangerer en hyggelig aften for deres bogstavklasse i 1.g, og hvor også lærerne er til stede. Og vi glæder os over, at klasserne mødes inden vores fester på tværs af årgangene til ”opvarmning”.