Kære forældre og elever i 2. og 3.g.

Nu nærmer tiden sig for årets forældrekonsultationer. Tilmelding og tildeling af konsultationerne foregår elektronisk på Lectio. Vær opmærksom på, at man højst kan prioritere fem konsultationer. Skolen forsøger så vidt muligt at opfylde de indtastede ønsker, og i Lectio kan I se, hvilke konsultationer det har været muligt at tildele.

Konsultationerne er møder mellem den enkelte faglærer og forældrene, gerne ledsaget af eleven, hvor der samtales om elevens standpunkt. Ønsker en elev en samtale med en faglærer, kan dette aftales i skoletiden.
Hvis I har problemer med at indtaste ønskerne, kan sekretær Hanne Hansen kontaktes på tlf. 39 64 01 78, hvor hun vil hjælpe jer med at indgive jeres ønsker.

Tidsplanen er som følger:
27. oktober kl. 08.00: Lectio åbnes for tilmelding.
08. november kl. 23.59: Sidste tilmeldingsfrist.
09. november kl. 15.00: Plan for tilmeldte konsultationer kan ses på Lectio.
16. november: Konsultationer for 2. og 3.g i tidsrummet fra ca. 18.00-20.30.

Jeg håber, at mange af jer vil benytte lejligheden til at tale med lærerne til konsultationerne.
Venlig hilsen Søren Helstrup, rektor