samfundsfag A – matematik A

Se alle fag

Samfund og Erhverv

Denne studieretning er for dig, som er særligt interesseret i at forstå de muligheder og udfordringer, som danskere, det danske samfund og danske virksomheder står overfor i en stadig mere globaliseret verden.

I samfundsfag arbejder du løbende med centrale samfundsøkonomiske udfordringer og politikernes svar på disse strukturelle problemer, samt hvordan den omgivende verden påvirker Danmarks økonomi. Faget omhandler også studiet af det sociale liv og mødet mellem individer, grupper og hele samfundet.

Der skabes en god sammenhæng mellem studieretningsfagene, idet du i matematik træner dine analytiske evner samt logiske tankegang, og faget inddrages naturligt som en forudsætning for at kunne undersøge og dokumentere diverse problemstillinger inden for samfundsfag og økonomi, fx mandatfordeling ved valg og simple økonomiske modeller.

I studieretningen Samfund og Erhverv kommer du på en studierejse til Kina eller et andet land i Asien. Denne rejse, som ligger i 2.g, har til formål at give dig indsigt i et samfund og en kultur, som spiller en stadig stigende økonomisk og politisk rolle.

Før og efter rejsen vil rejsemålet blive inddraget som tema i undervisningen i forskellige fag, fx i form af studiet af landets historie, internationale relationer, ungdomskultur, syn på demokrati og menneskerettigheder og danske virksomheders muligheder i Asien.

Studieretningen Samfund og Erhverv er adgangsgivende til rigtig mange videregående uddannelser gennem kombinationen af samfundsfag A og matematik A, som giver en bred vifte af kompetencer. Blandt mulige videregående studier kan fx statskundskab, økonomi, virksomhedskommunikation og jura nævnes.

I 3.g har du via valget til din frie valgblok mulighed for at sætte dit eget præg på studieretningen, og her vil det være oplagt at vælge erhvervsøkonomi, idet dette fag supplerer og styrker profilen på bedste vis.

Studieretningsfag
Samfundsfag A A A
Matematik A A A
Obligatoriske fag
Biologi C - -
Dansk A A A
Engelsk B B -
Fysik C - -
Historie A A A
Idræt C C C
Naturgeografi - C -
Oldtidskundskab - - C
Religion - C -
Andet fremmedsprog (vælg ét)
Fransk B B -
Tysk B B -
Italiensk A A A
Spansk A A A
Kunstnerisk fag (vælg ét)
Billedkunst C - -
Musik C - -
Valgfag
Naturvidenskabeligt fag på B-niveau - - B
Valgfag - - A/B/C
Valgfag (hvis du har fransk eller tysk) - - C

Via UVM’s “Adgangskortet” kan du se, hvilke muligheder for videregående uddannelser du bl.a. har.

Som udgangspunkt viser linket, hvilke muligheder du har med studieretningens basisfag, men i menuen til venstre kan du ændre niveauer og valg (husk også at angive dit sprogfag), hvorved nye muligheder vil vise sig. Ved at trykke på et valg igen bliver det slettet – og du kan herefter foretage et nyt valg.

Spørg studievejledningen, hvis du er i tvivl.