engelsk A – fransk A eller tysk A – samfundsfag B

Se alle fag

International Kultur

Denne studieretning er for dig, der er vild med sprog og kommunikation, og du vil gerne arbejde med samfundsforhold og sproglige fænomener. Du er særligt interesseret i kulturforståelse og kulturmøder forankret i en samfundsfaglig viden, og du har lyst til at udfordre dig selv med sprog på højt niveau.

I studieretningen International Kultur kommer du til at arbejde intensivt og kreativt med både mundtlig og skriftlig kommunikation på de to fremmedsprog. Du vil fordybe dig i verdenslitteratur som vindue til at forstå kulturerne i de forskellige lande, og du vil få en viden om landenes samfundsmæssige forhold.

Studieretningen har en international profil, og det tilstræbes, at du i løbet af uddannelsen vil få lejlighed til at møde unge og undervisere fra engelske og tyske eller franske sprogområder – virtuelt eller i forbindelse med individuelle udvekslingsrejser og studierejser. I tilknytning til rejserne vil du arbejde med projekter, som har en samfundsfaglig og sproglig forankring i rejselandene. Et konkret eksempel på tværfagligt og tværkulturelt samarbejde kunne være ungdomskultur og identitetsdannelse.

Formålet med rejserne er, at du bliver bedre til dine fremmedsprog, fordi du får brugt dem i praksis. Desuden får du en indsigt i, hvordan man kan arbejde med kulturelle spørgsmål, og ved i andre lande at studere mennesker, deres sprogbrug og levemåde udvikler du din forståelse for forskellige kulturer, herunder også din egen. I denne studieretning kan der desuden være en mulighed for at komme på sprogskole, hvor du modtager undervisning af tysk- eller fransksprogede lærere.

Udover at give adgang til de respektive sprogstudier er studieretningen International Kultur også adgangsgivende til mange andre videregående uddannelser, bl.a. jura, international markedsøkonomi og international virksomhedskommunikation, samt uddannelserne til sprogofficer og journalist.

Studieretningsfag
Engelsk A A A
Fransk eller Tysk A A A
Samfundsfag B B -
Obligatoriske fag
Biologi C - -
Dansk A A A
Fysik C - -
Historie A A A
Idræt C C C
Matematik B B -
Naturgeografi - C -
Oldtidskundskab - - C
Religion - C -
Kunstnerisk fag (vælg ét)
Billedkunst C - -
Musik C - -
Valgfag
Naturvidenskabeligt fag på B-niveau - - B
Valgfag - - C
Valgfag - - A/B/C

Via UVM’s “Adgangskortet” kan du se, hvilke muligheder for videregående uddannelser du bl.a. har med FRANSK.

Via UVM’s “Adgangskortet” kan du se, hvilke muligheder for videregående uddannelser du bl.a. har med TYSK.

Som udgangspunkt viser linket, hvilke muligheder du har med studieretningens basisfag, men i menuen til venstre kan du ændre niveauer og valg, hvorved nye muligheder vil vise sig. Ved at trykke på et valg igen bliver det slettet – og du kan herefter foretage et nyt valg.

Spørg studievejledningen, hvis du er i tvivl.