samfundsfag A – engelsk A

Se alle fag

Globale Studier

Denne studieretning er for dig, der er interesseret i den internationale samfundsudvikling. Du synes, at kommunikation, kultur, international politik og aktuelle globale forhold er spændende, og du vil gerne arbejde med samfundsfag og engelsk på højt niveau.

I studieretningen Globale Studier kommer du til at arbejde med kultur, historie og samfundsforhold i et globalt perspektiv. Studieretningen ruster dig til at kunne begå dig i en digital og globaliseret verden, hvor kommunikation – især på engelsk – står centralt, og du opnår en bred viden om samfundsforhold og kultur i USA, Storbritannien og resten af den engelsksprogede verden.

I en række projekter arbejder engelsk og samfundsfag sammen om at belyse særlige tværfaglige problemstillinger. Fx arbejder vi med emner som USA’s rolle som global stormagt, kulturelle og sproglige forskelle i EU, samt forskellige velfærdsmodeller i et globalt perspektiv. Studieretningen har et klart internationalt fokus, og den giver dig stærke kompetencer til at handle som en demokratisk verdensborger.

Både den daglige undervisning og studierejserne viser studieretningens globale sigte, idet der arbejdes med forskellige former for kulturmøder.

Studierejsen i 2.g vil gå til en spændende destination, hvor globale forhold spiller en særlig rolle, og hvor studieretningsfagene kan udfoldes i samspil med relevante virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Med Globale Studier vælger du en studieretning, der er adgangsgivende til en bred vifte af humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser, som fx statskundskab, sociologi, historie og engelsk. Med engelsk på A-niveau er du desuden godt rustet til at tage en engelsksproglig videregående uddannelse både herhjemme og i udlandet.

Studieretningsfag
Samfundsfag A A A
Engelsk A A A
Obligatoriske fag
Biologi C - -
Dansk A A A
Fysik C - -
Historie A A A
Idræt C C C
Matematik B B -
Naturgeografi - C -
Oldtidskundskab - - C
Religion - C -
Andet fremmedsprog (vælg ét)
Fransk B B -
Tysk B B -
Italiensk A A A
Spansk A A A
Kunstnerisk fag (vælg ét)
Billedkunst C - -
Musik C - -
Valgfag
Naturvidenskabeligt fag på B-niveau - - B
Valgfag - - A/B/C
Valgfag (hvis du har fransk eller tysk) - - C

Via UVM’s “Adgangskortet” kan du se, hvilke muligheder for videregående uddannelser du bl.a. har.

Som udgangspunkt viser linket, hvilke muligheder du har med studieretningens basisfag, men i menuen til venstre kan du ændre niveauer og valg (husk også at angive dit sprogfag), hvorved nye muligheder vil vise sig. Ved at trykke på et valg igen bliver det slettet – og du kan herefter foretage et nyt valg.

Spørg studievejledningen, hvis du er i tvivl.