bioteknologi A – matematik A – fysik B

Se alle fag

Bioteknologi

Denne studieretning er for dig, som ønsker en bred uddannelse indenfor science. Du vil fx blive klogere på genetik, molekylærbiologi, biokemi og moderne bioteknologi, og du vil arbejde med bæredygtig energiforsyning, atommodeller og universets udvikling. Samtidig trænes du i at lave matematiske modeller og sammenholde disse med naturvidenskabelige eksperimenter.

Bioteknologi er et fag, som kombinerer biologi og kemi. Du vil her komme i dybden med emner som fx stamceller, enzymer, gensplejsning og udvikling af ny medicin. Faget omfatter også temaer fra biologi, fx menneskets evolution, fysiologi samt økologi og miljø, mens der via kemi skabes forståelse for stoffers opbygning og egenskaber samt for en række kemiske reaktionstyper.

Matematik sikrer, at du kan foretage relevante analyser af data og opstille matematiske modeller, der kan forklare naturvidenskabelige sammenhænge, fx i forbindelse med optagelse og nedbrydning af medicin. I fysik arbejder du med elektronisk dataopsamling og med temaer som bl.a. radioaktivitet, dykkerfysik og grundstoffernes dannelse.

I studieretningen Bioteknologi er der mulighed for en række tværfaglige projekter mellem de naturvidenskabelige fag, men der er også interessante etiske eller samfundsmæssige perspektiver, hvor en række andre fag inddrages, fx vedr. brug af DNA i kriminalsager, hormonforstyrrende stoffers indflydelse på evnen til at få børn og etiske diskussioner om brug af genetiske tests.

Aktiviteter ”ud af huset” indgår som et naturligt element i studieretningen, fx besøg på DTU, Københavns Universitet eller forskellige bioteknologiske virksomheder og andre forskningsinstitutioner. Her er der ofte mulighed for at lave eksperimenter og høre om aktuel forskning inden for naturvidenskaben.

Du møder også industri, virksomheder og internationale forskningsmiljøer på studieturen i 2.g, som vil gå til en spændende destination, hvor din naturvidenskabelige viden konkret kan anvendes, og hvor den seneste forskning kan sættes i perspektiv, fx i Firenze, Boston eller London.

Da studieretningen Bioteknologi giver en bred studentereksamen, åbner den mulighed for at søge optagelse på stort set alle videregående uddannelser. Særligt matematik på A-niveau og fysik på B-niveau er vigtige adgangsgivende fag til de naturvidenskabelige og sundhedsfaglige videregående uddannelser.

Studieretningsfag
Bioteknologi A A A
Matematik A A A
Fysik B B -
Obligatoriske fag
Dansk A A A
Engelsk B B -
Historie A A A
Idræt C C C
Oldtidskundskab - - C
Religion - - C
Samfundsfag C - -
Andet fremmedsprog (vælg ét)
Fransk B B -
Tysk B B -
Italiensk A A A
Spansk A A A
Kunstnerisk fag (vælg ét)
Billedkunst C - -
Musik C - -
Valgfag
Valgfag - - C
Valgfag (hvis du har fransk eller tysk) - - A/B/C

Via UVM’s “Adgangskortet” kan du se, hvilke muligheder for videregående uddannelser du bl.a. har.

Som udgangspunkt viser linket, hvilke muligheder du har med studieretningens basisfag, men i menuen til venstre kan du ændre niveauer og valg (husk også at angive dit sprogfag), hvorved nye muligheder vil vise sig. Ved at trykke på et valg igen bliver det slettet – og du kan herefter foretage et nyt valg.

Spørg studievejledningen, hvis du er i tvivl.