Dimission 2021

25. juni, 2021

Dimission 2021

Dimissionen af studenterårgang 2021 foregår fredag den 25. juni 2021 kl. 10.30 i Ordrup Hallen på Ejgårdsvej. Dørene åbnes for familie og venner kl. 10.15. Vi glæder os meget til at byde jer velkommen – og til at fejre studenterne sammen med jer!
Bemærk: pga. studentervognene er det ikke muligt at parkere ved Ordrup Hallen.

Jubilarer:
Traditionen tro vil vi gerne invitere OG’s jubilarer til en lille sammenkomst efter dimissionen fredag den 25. juni.
Selve dimissionen foregår i Ordrup Hallen, som ligger på Ejgårdsvej 11, og begivenheden starter kl. 10.30. Vi sørger for at reservere pladser til de tilmeldte jubilarer. Herefter samles alle jubilarer på Ordrup Gymnasiums gamle bibliotek, Den blå Sal (administrationsgangen på 1. sal), hvor skolen byder på en forfriskning og en lille rundvisning på skolen, hvis man ønsker det.
Tilmelding skal ske senest den 16. juni til vores sekretær Hanne Hansen på mail hlh@ordrupgymnasium.dk. Årgangen skal helst tilmeldes samlet. Det er også muligt at ringe til kontoret på tlf. 39640178.
Vi glæder os til at se rigtig mange af jer!