Dimission 2018

29. juni, 2018

Dimission 2018

Dimissionen af årets studenter foregår fredag den 29. juni 2018 kl. 10.30 i Ordrup Hallen på Ejgårdsvej. Dørene åbnes for familie og venner kl. 10.15. Vi glæder os meget til at byde jer velkommen – og til at fejre studenterne sammen med jer!

Jubilarer
Traditionen tro vil vi gerne invitere OG’s jubilarer til en lille sammenkomst efter dimissionen fredag den 29. juni.
Selve dimissionen foregår i Ordrup Hallen, som ligger på Ejgårdsvej 11, og begivenheden starter kl. 10.30. Vi sørger for at reservere pladser til de tilmeldte jubilarer. Herefter samles alle jubilarer på Ordrup Gymnasiums gamle bibliotek, Den blå sal (administrationsgangen på 1. sal), hvor skolen byder på en forfriskning og en lille rundvisning på skolen, hvis man ønsker det.
Tilmelding skal ske senest den 20. juni til vores sekretær Hanne Hansen på mail hlh@ordrupgymnasium.dk. Årgangen skal helst tilmeldes samlet. Det er også muligt at ringe til kontoret på tlf. 39640178.
Vi glæder os til at se rigtig mange af jer!