Supplerende studietid

I gymnasiet er der afsat 130 timer pr. elev, som skal anvendes i fagene eller til andre faglige aktiviteter. På OG har vi valgt, at ca. halvdelen af disse timer skal bruges på at styrke elevernes skriftlige kompetencer, mens den anden halvdel skal bruges på andre faglige aktiviteter: supplerende studietid. I Elevporteføljen, som følger hver enkelt elev i løbet af de tre år, fremgår der en række obligatoriske forløb og kurser, som hører under den supplerende studietid. Herudover skal den enkelte elev deltage i mindst én selvvalgt eller pålagt faglig aktivitet.