Supplerende studietid

I gymnasiet er der afsat 130 timer pr. elev, som skal anvendes i fagene eller til andre faglige aktiviteter. På OG har vi valgt, at ca. halvdelen af disse timer skal bruges på at styrke elevernes skriftlige kompetencer, mens den anden halvdel skal bruges på andre faglige aktiviteter: supplerende studietid. På OG har vi omsat tiden fra 130-timerspuljen til et pointsystem, og i løbet af de tre år skal hver elev optjene 80 point. Nogle point optjenes via obligatoriske forløb eller faglige kurser, mens resten skal optjenes via aktiviteter, som den enkelte elev selv ønsker – og til dette formål har vi oprettet en række spændende talentklubber og interesseforløb.

Talentklubber

OG opretter hvert år en række talentklubber, hvormed skolen honorerer undervisningsministeriets krav til gymnasierne om udbud af særlige aktiviteter for talentfulde elever. Tilbuddet retter sig mod elever, der udviser særligt talent eller gejst inden for bestemte områder, og der skal skrives en motiveret ansøgning til den enkelte klub.

Eksempler på OG’s talentklubber:
Matematik (frem mod Georg Mohr-konkurrencen)
Debating Society (engelsk)
Programmering
Samfundsfag
“Eventyrernes Klub” (historie)
Klubben for musikoplevelser

Interesseforløb

Som del af den supplerende studietid udbydes en række interesseforløb af ca. 8 lektioners varighed, hvor der indenfor de forskellige fag arbejdes med spændende temaer og kompetencer. Eleven angiver sit ønske om deltagelse i et interesseforløb i den elevportefølje, som følger den enkelte elev gennem de tre gymnasieår på OG.

Eksempler på OG’s interesseforløb:
Samspil i musik
Privatøkonomi
Mumiens forbandelse
Journalistisk skrivning
Myter om træning og kost
– og mange andre!

Informationer om talentklubber og interesseforløb samt ansøgningsfrister vil fremgå på Lectio.