SGLI

Som det eneste danske gymnasium deltager OG i Student Global Leadership Institute (SGLI) på Hawaii. Her mødes udvalgte elever og lærere fra 26 skoler verden over for at diskutere og idéudvikle omkring emner, som er af både lokal og global interesse. I 2016 var det overordnede emne “Conservation”, hvor de unge satte fokus på både naturbevarelse, bæredygtighed og beskyttelse af kulturelle værdier, i 2017 blev verdensfreden og samarbejde på tværs af landegrænser og kulturer sat på dagsordenen under emnet “Peace”, og i 2018 var temaet “Social conscience”.

OG sender årligt tre elever og én lærer til SGLI, og udvælgelsen sker på baggrund af både en skriftlig ansøgning og et interview. Mere information om ansøgning og årets emne bliver delt på Lectio i december, hvorefter ansøgningsfristen typisk ligger i midten af januar.

Thor Nelsing Petersen deltog i SGLI i 2017 - og på billedet hjælper han organisationen Pacific Gateway, som bl.a. kæmper mod menneskehandel.