SGLI

Som det eneste danske gymnasium deltager OG i Student Global Leadership Institute (SGLI) på Hawaii. Her mødes udvalgte elever og lærere fra 29 skoler verden over for at diskutere og idéudvikle omkring emner, som er af både lokal og global interesse. I 2016 var det overordnede emne “Conservation”, hvor de unge satte fokus på både naturbevarelse, bæredygtighed og beskyttelse af kulturelle værdier, i 2017 blev verdensfreden og samarbejde på tværs af landegrænser og kulturer sat på dagsordenen under emnet “Peace”, og i 2018 var temaet “Social conscience”, hvor OG’s deltagere efterfølgende dannede Ungt Netværk – og i 2019 var emnet “Moral Courage”.

OG sender årligt tre elever og én lærer til SGLI, og udvælgelsen sker på baggrund af både en skriftlig ansøgning og et interview. Mere information om ansøgning og årets emne bliver delt på Lectio i december, hvorefter ansøgningsfristen typisk ligger i midten af januar.

Ungt Netværk

I 2018 deltog Amanda 3.a, Sidsel 3.b og Mathias 3.f i SGLI på Hawaii. Her var det overordnede emne “Social conscience”, hvorefter de tre elever dannede “Ungt Netværk” – et projekt med flygtninge i Gentofte Kommune. “Ungt Netværk” er nu et elevudvalg på OG, hvor formålet er netop at skabe netværk mellem unge fra forskellige kulturer – både fagligt og socialt.

I 2018 deltog Amanda, Sidsel og Mathias i SGLI, hvorefter de dannede "Ungt Netværk", et projekt med OG-elever og flygtninge i Gentofte Kommune.