Globalt udvalg

Globalt elevudvalg har til hensigt at styrke de deltagende elevers Global Citizenship-kompetencer og interkulturelle kompetencer. Samtidig skal udvalget fungere internt på skolen som sparringspartnere for lærernes Globale Udvalg – og være med til at udbrede globalisering på skolen som led i et samlet løft af skolens globale profil. Eleverne får delvis medbestemmelse i skolens globale profil, og de deltager i strategimøder for globaliseringsprofilen sammen med lærernes globale udvalg. Elevudvalget bliver desuden OG-ambassadører i arrangementer ud af huset.

Udvalget består af ca. 15 elever, som er udvalgt ud fra et stærkt ansøgerfelt af engagerede elever. Eleverne er valgt, fordi de udviser særlige kompetencer, potentiale og interesse for at gøre OG til et globalt gymnasium.
Konkret skal udvalget bl.a. arbejde med følgende:

  • Deltagelse i planlægning og afholdelse af Global Awareness Week
  • Afholdelse af arrangementer/ andre tiltag for skolens elever. Ideerne udvikles i løbet af året i udvalget
  • Fungere som samlingspunkt og støtteinstans for andre globale og internationale aktiviteter, som elever ønsker at sætte i gang