Elevtrivselsundersøgelse

Undervisningsministeriet og analysefirmaet Ennova gennemfører jævnligt undersøgelser af elevtrivslen på landets undervisningsinstitutioner - og også i den seneste blev Ordrup Gymnasium placeret helt i top!
 I vurderingen af den samlede elevtrivsel blev OG på landsplan placeret på en andenplads.

Den samlede elevtrivsel er baseret på følgende spørgsmål: 
"Hvilken karakter vil du give skolen som helhed?", "I hvilken grad kan du anbefale skolen til andre?" og 
"I hvilken grad lever uddannelsen op til dine forventninger?".

OG's elever vurderer altså skolen meget højt, hvilket er den bedste anbefaling, vi kan få. Vi gør alle – både elever og lærere – en indsats for at leve op til vores absolut grundlæggende værdi: respekten for den enkelte og for fællesskabet!

Undervisningsmiljøvurdering

Som en del af elevtrivselsundersøgelsen arbejder vi på OG også med undervisningsmiljøvurdering, hvor vi hvert år i november holder årgangsmøder. På årgangsmøderne drøfter eleverne sammen ledelsen emner af relevans for undervisningsmiljøet.